Tin hoạt động VKSND địa phương Bắc Giang – Tiền Giang – Kiên Giang
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị toàn quốc về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
VKSND cấp cao tại Hà Nội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018
Ban hành Quy chế về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân
Một số quy định mới trong Luật Tố cáo năm 2018
Bàn về thẩm quyền hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

VKSND cấp cao tại Hà Nội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018


Ngày 17/7/2018, Viện kiểm sát nhân dân​ cấp cao tại Hà Nội (Viện cấp cao 1) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện cấp cao 1 chủ trì Hội nghị...


Vụ 5 VKSND tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Vụ 6 VKSND tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Tin hoạt động VKSND địa phương Bắc Giang – Tiền Giang – Kiên Giang


Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 17/7/2018 gồm những nội dung chính sau: VKSND tỉnh Bắc Giang công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng VKSND tỉnh; Công đoàn cơ sở VKSND huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang tham gia Hội thi...


Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh làm tốt công tác hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Tin hoạt động VKSND địa phương Hải Dương – Nam Định – Khánh Hòa – Tây Ninh

Ban hành Quy chế về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân


Ngày 04/7/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký Quyết định số 313/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân...


Một số quy định mới trong Luật Tố cáo năm 2018

Bàn về thẩm quyền hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị toàn quốc về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở


Ngày 16-7, tại Trụ sở Trung ương (T.Ư) Đảng, Ban Chỉ đạo T.Ư về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị...


Ban hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán

Trả lương theo vị trí việc làm, quyết sách có tính đột phá

Số lần truy nhập 32194922
Số người đang xem: 854