thong bao
Trang chủ Tiếng Việt English
Trang
Nội dungNgày
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2017 14/11/2017
Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 – 2020 03/05/2017
Hướng dẫn Công tác thi đua và đề nghị khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2017 08/02/2017
Kết quả thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân năm 2016 06/01/2017
Thông báo số 410/TB-VKSTC Kinh nghiệm hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" của VKSND tỉnh Lào cai 11/11/2016
Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2016 (HD số 24/HD-VKSTC ngày 08/11/2016) 10/11/2016
Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 21/10/2016 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua.... 25/10/2016
CV 3466/VKSTC-V16 ngày 30/8/2016 V/v thông báo kết quả và rút kinh nghiệm trong bình xét, đề nghị khen thưởng năm 2016 31/08/2016
Quyết định Tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ pháp chế", "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2016 18/08/2016
Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2016 25/01/2016
Danh sách khen thưởng địa phương năm 2015 08/01/2016
Danh sách khen thưởng trung ương năm 2015 08/01/2016
Quyết định khen thưởng năm 2015 08/01/2016
Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2015 08/01/2016
Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát năm 2016 08/01/2016
LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 09/09/2015
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 09/09/2015
NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 09/09/2015
HỆ THỐNG HÓA CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT VỀ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 09/09/2015Liên kết

Số lần truy nhập 29559091

Trang chủ Liên hệ Góp ý Về đầu trang

Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Trụ sở : số 44 - Lý Thường Kiệt - Hà Nội; Điện thoại : 04.8255058-332; Fax : 04.8255400

Giấy phép số 294/GP-BC ngày 09/07/2007 của Cục Báo chí Bộ Văn hoá thông tin

Người chịu trách nhiệm : Nguyễn Hải Trâm, Chánh Văn phòng VKSNDTC

© Viện kiểm sát nhân dân tối cao thiết kế và giữ bản quyền.

Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Thư điện tử liên hệ: