Sắp xếp theo ngày
Hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019 25/03/2019
Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân 22/03/2019
Cung cấp thông tin về năng lực của Kiểm sát viên và các điều kiện bảo đảm cho Kiểm sát viên tiến hành các hoạt động điều tra 21/03/2019
Thông báo về việc đăng ký cử cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh 19/03/2019
Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 19/03/2019
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng của ngành KSND năm 2019 14/03/2019
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019 14/03/2019
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND năm 2019 14/03/2019
V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đề án tăng cường năng lực Kiểm sát viên VKSND trong hoạt động điều tra 12/03/2019
Hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành 11/03/2019
Quy định về việc quản lý hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ và hồ sơ vụ án hình sự tạm đình chỉ của Viện kiểm sát nhân dân 11/03/2019
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát 07/03/2019
Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 06/03/2019
Thông báo về việc sơ kết 01 năm thực hiện Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 05/03/2019
Thông báo về việc gửi tin bài đăng Trang tin điện tử VKSND tối cao 27/02/2019
Thông báo về việc đăng ký tham gia dự tuyển đào tạo sau đại học tại Học viện Hành chính Quốc gia 27/02/2019
Hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2019 26/02/2019
Hướng dẫn số hóa hồ sơ 26/02/2019
Tổng hợp, báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện một số Thông tư liên tịch 25/02/2019
Hướng dẫn việc tham gia, tham dự phiên tòa dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động rút kinh nghiệm 22/02/2019
Thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ xây dựng Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ 22/02/2019
Thông báo về việc xây dựng Kế hoạch trực tiếp kiểm sát trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự năm 2019 21/02/2019
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 21/02/2019
Thông báo về việc đăng ký cử cán bộ đi học lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ 20/02/2019
Thông báo về việc đăng ký cử cán bộ đi học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp 20/02/2019
Thông báo về việc đăng ký tham gia dự tuyển đào tạo sau đại học năm 2019 20/02/2019
Triển khai, thực hiện Văn bản số 379/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 19/02/2019
Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2019 14/02/2019
Hướng dẫn công tác quản lý, tổng hợp và xây dựng báo cáo chuyên đề thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế 14/02/2019
Thông báo kết quả và rút kinh nghiệm trong bình xét, đề nghị khen thưởng năm 2018 13/02/2019
12345678910...
Số lần truy nhập 36952130
Số người đang xem: 1499