Sắp xếp theo ngày
Thông tư liên tịch Quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 17/04/2018
Công nhận kết quả thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 2017 17/04/2018
Đăng ký dự tuyển đào tạo sau đại học tại Trung Quốc năm 2018 13/04/2018
Dự thảo Quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân 10/04/2018
Dự thảo Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 09/04/2018
Hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2018 06/04/2018
Thông báo thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018 04/04/2018
Chỉ thị về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật 28/03/2018
Quy chế quản lý đề tài khoa học, đề án của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 27/03/2018
Mẫu Báo cáo công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự theo tháng 26/03/2018
Thông tư liên tịch Quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện 26/03/2018
Tài liệu Hội nghị công tác Thanh tra 20/03/2018
Tài liệu tập huấn Vụ 8 năm 2018 19/03/2018
Thông tư ban hành Nội quy cơ sở giam giữ trong Quân đội nhân dân 19/03/2018
Nghị định Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 19/03/2018
Tài liệu Hội thảo "Nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi tranh tụng của Kiểm sát viên trong kiểm sát giải quyết vụ án hành chính" 12/03/2018
Thông tư liên tịch hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh;sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử 08/03/2018
Hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự, hành chính 07/03/2018
Thông báo thi tuyển công chức của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội năm 2018 07/03/2018
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức vào các đơn vị thuộc VKSNDTC năm 2017 07/03/2018
Tài liệu Hội nghị sơ kết và tập huấn công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật 02/03/2018
Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố 01/03/2018
Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền năm 2018 của ngành Kiểm sát nhân dân 01/03/2018
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018 01/03/2018
Phân công nhiệm vụ quản lý địa bàn của cán bộ, công chức Vụ 11 27/02/2018
Phối hợp thực hiện Quy định tổ chức, hoạt động và gửi tin bài cho Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao 22/02/2018
Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 22/02/2018
Kế hoạch xây dựng báo cáo, phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban tư pháp của Quốc hội 08/02/2018
Quy định về tổ chức, hoạt động của Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao 07/02/2018
Thông báo kết quả và kinh nghiệm trong bình xét, đề nghị khen thưởng 2017 06/02/2018
12345678910...
Số lần truy nhập 31269348
Số người đang xem: 1112