CÁC VĂN BẢN, CÁC THAM LUẬN

+ Chương trình Hội nghị giao ban trực tuyến về cải cách hành chính và đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND 

+ Báo cáo kết quả bước đầu thực hiện cải cách hành chính và Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND

+ Tiêu đề Hội nghị giao ban trực tuyến về cải cách hành chính, CC chế độ CV, CC tại các điểm cầu

 + Công văn số 3253/VKSTC-VP tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về CCHC và đẩy mạnh CC chế độ CV, CC trong ngành KSND

 + Kế hoạch Hội nghị giao ban trực tuyến về cải cách hành chính và đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND   (  )

 + Công văn số 3004/BCĐCCCVCC ngày 29 tháng 8 năm 2013 thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND ()            (Phụ lục kế hoạch kèm theo)

 + Kế hoạch số 59/KH-VKSTC ngày 05 tháng 6 năm 2013 thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành kiểm sát nhân dân

 + Quyết định số 106 ngày 19/3/2013 thành lập Ban chỉ đạo của VKSND tối cao

 + Quyết định số 129 ngày 3/4/2013 thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo VKSND tối cao

+ Quyết định số 366 ngày 14/8/2013 bổ sung thành viên Ban chỉ đạo
+ Quyết định số 367 ngày 14/8/2013 bổ sung thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo

+ Thông báo số 406 ngày 29/8/2013 ý kiến của Lãnh đạo Viện

  

 CÁC VĂN BẢN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

+ Công văn số 01 ngày 01/3/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1557

+ Quyết định số 1557 phê duyệt Đề án

+ Quyết định số 1789 thành lập BCĐ của Chính phủ

+ Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng tại Hội nghị ngày 12/8/2013

+ Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng tại Hội nghị ngày 6/2/2013

+ QĐ thành lập Tổ giúp việc của BCDTW

 

Số lần truy nhập 39505472
Số người đang xem: 865