TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 28/06/2017


 
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân
các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên
 
          Ngày 27/6/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Trần Công Phàn. Đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; Viện trưởng Chánh Văn phòng 22 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên; tập thể lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh tham dự hội nghị.
 
 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị
           Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm nhấn mạnh, việc tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm nhằm đánh giá kết quả đạt được của các Viện kiểm sát trong khu vực về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đồng chí Phó Viện trưởng đề nghị đại biểu dự hội nghị nghiên cứu tài liệu, đóng góp có hiệu quả và dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của khu vực; phân tích sâu hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đồng thời kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
 
 Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị
           Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên do đồng chí Nguyễn Phúc Long, Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại hội nghị đánh giá: Sáu tháng đầu năm 2017, Viện kiểm sát các cấp trong khu vực tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và thu được nhiều kết quả tích cực trong các khâu công tác. Công tác thực hành quyền công tố được thể hiện rõ nét hơn ngay từ khi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự; trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra được tăng cường; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh duy trì ở mức cao. Tích cực phối hợp với Tòa án tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm, đạt 83,7% chỉ tiêu cả năm. Công tác tổng hợp vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tư pháp được quan tâm chú trọng hơn, ban hành kiến nghị và thông báo rút kinh nghiệm tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp khác ngày càng hiệu quả hơn; phát hiện, ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật, đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan tư pháp trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, dân sự và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp. Công tác xây dựng đảng, xây dựng ngành tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, nội bộ các đơn vị đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra; từng bước đổi mới trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác tổ chức cán bộ có những chuyển biến tích cực; công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, thiết thực và hiệu quả hơn. Phối hợp hiệu quả với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tư pháp; nhiều đơn vị tranh thủ được nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách của địa phương, góp phần bảo đảm tốt các điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.
 
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị
           Phần tham luận, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Công Phàn, có 14 ý kiến tham luận; các ý kiến nhất trí cao với dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của khu vực; đồng thời phân tích rõ những hạ chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi đơn vị và của Ngành trong thời gian tới.
 
Đại biểu tham dự hội nghị 
          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đánh giá cao kết quả mà Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh và các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trong khu vực đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Viện trưởng khẳng định: Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có địa bàn rộng, đa dạng về đặc điểm địa lý; là khu vực đang có diễn biến phức tạp về an ninh chính trị, an ninh quốc gia; có nhiều cửa khẩu quốc tế, nhiều khu công nghiệp, các dự án kinh tế lớn, khu du lịch của cả nước nhưng tình hình tội phạm trong khu vực vẫn được bảo đảm tương đối ổn định. Các nhóm tội phạm nhìn chung đều giảm, nhưng số vụ án về xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng; diễn biến tội phạm vẫn phức tạp, tính chất, hậu quả nghiêm trọng. Viện kiểm sát trong khu vực ngày càng thể hiện rõ vai trò trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát trong khu vực, các cơ quan tư pháp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn, góp phần bảo đảm cho mỗi cơ quan hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Viện trưởng Lê Minh Trí chỉ đạo Viện kiểm sát các cấp khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục phát huy kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, kịp thời tham mưu cho cấp ủy xử lý các vụ việc phức tạp trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thực hiện đúng các quy định về cán bộ; đánh giá khách quan, chính xác cán bộ cấp dưới, nhất là về phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, năng lực nghiệp vụ để bảo đảm việc đề bạt, bổ nhiệm và phân công, công tác để phát huy hiệu quả. Nhận thức rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phải thực sự gương mẫu về mọi mặt, trách nhiệm đối với hoạt động của Ngành; phải có bản lĩnh và năng lực quản lý; là tấm gương để cán bộ, Kiểm sát viên cấp dưới học tập, noi theo, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của tất cả cán bộ, nhân viên trong đơn vị mình quản lý. Cần có kế hoạch, biện pháp để nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng cho cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị; đặc biệt, chú trọng tự đào tạo, bồi dưỡng thông qua công tác thực tiễn với nhiều hình thức như phối hợp tổ chức phiên tòa để rút kinh nghiệm, lựa chọn các khâu công tác còn nhiều hạn chế, yếu kém để tổ chức hội thảo, tập huấn xây dựng chuyên đề. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh phải nhận thức đúng vị trí, phát huy vai trò công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đơn vị; chú trọng nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra; kiên quyết xử lý những cá nhân vi phạm, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của toàn Ngành. Tiếp tục chủ động tổ chức các hình thức tập huấn, học tập; phối hợp mở các lớp bồi dưỡng chuyên sâu để đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị nắm chắc và áp dụng đúng những quy định mới của luật, đặc biệt là Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ Ba ngày 20/6/2017. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác nghiệp vụ, bảo đảm nâng cao hiệu quả các mặt công tác, góp phần tích cực cùng toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Một số hình ảnh tại hội nghị
 
 
 
 
 
 
 
Trường Giang
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2016 – 2017

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí tiếp xúc cử tri Quận 10 ngay sau kỳ họp Quốc hội

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Miền Bắc

Trao Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Gặp mặt cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghỉ chế độ hưu trí

Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Tổng Viện kiểm sát nước Cộng hòa Kazakhstan ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự

Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành đàm phán thành công Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hòa Uzbekistan

Số lần truy nhập 39506546
Số người đang xem: 1678