TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 14/03/2018Tin hoạt động VKSND địa phương
Lạng Sơn – Hải Dương – Phú Thọ - Quảng Ngãi – Bà Rịa – Vũng Tàu

Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 14/3/2018 gồm những nội dung chính sau: VKSND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý I năm 2018; VKSND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2017; VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị kiểm tra việc triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018...

VKSND tỉnh Lạng Sơn: Ngày 13/3/2018, VKSND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý I năm 2018.

Đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo báo cáo, công tác kiểm sát quý I năm 2018 của Viện kiểm sát hai cấp đạt những kết quả tích cực, các đơn vị bám sát chỉ thị công tác, các hướng dẫn nghiệp vụ của VKSND tối cao, Nghị quyết Cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân cùng cấp để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị.
         Trong lĩnh vực hình sự, Viện kiểm sát hai cấp qua công tác kiểm sát ban hành 03 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm, phối hợp tổ chức 17 phiên tòa rút kinh nghiệm. Trong công tác kiểm sát trực tiếp việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, dân sự, các đơn vị đã ban hành 01 văn bản kháng nghị, 03 kiến nghị, 02 kết luận, 02 văn bản yêu cầu cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định của pháp luật. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Ngành được giải quyết kịp thời. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả các đơn vị đã đạt được. Để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đồng chí chỉ đạo: Các đơn vị đảm bảo 100% tin báo, tố giác tội phạm có yêu cầu xác minh, 100% vụ án mới khởi tố được đề ra yêu cầu điều tra; nâng cao chất lượng giải quyết án, quản lý chặt chẽ việc đình chỉ, tạm đình chỉ, hạn chế việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung do có lỗi của Kiểm sát viên; quan tâm công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm; thực hiện tốt các khâu công tác đột phá của từng đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành.

VKSND tỉnh Hải Dương: Ngày 12/3/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và VKSND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp năm 2017.

Đồng chí Phạm Văn Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp tiếp tục được củng cố và tăng cường, đạt hiệu quả trên các lĩnh vực như: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp kiểm sát, giám sát hoạt động tư pháp; tham gia các hoạt động tố tụng hình sự; tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật…

Năm 2017, VKSND hai cấp phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tiến hành các cuộc kiểm sát, giám sát tại nhà tạm giữ, trại tạm giam Công an cùng cấp; kiểm sát việc quản lý, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại Ủy ban nhân dân cấp xã; tiến hành xác minh điều kiện thi hành án dân sự; tiến hành trực tiếp kiểm sát, giám sát tại Cơ quan thi hành án dân sự...

Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong công tác phối hợp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục để công tác phối hợp năm 2018 đạt kết quả tốt hơn, đồng thời đề ra những chỉ tiêu phối hợp cụ thể.

VKSND tỉnh Phú Thọ: Ngày 12/03/2018, VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị kiểm tra việc triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018.

  Đồng chí Đoàn Minh Hương, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong quý I năm 2018, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Phú Thọ đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh Phú Thọ. Nhiều công tác nghiệp vụ đạt chỉ tiêu đề ra, không để xảy ra trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm, đình chỉ vụ án vì không có hành vi phạm tội, không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.

Phần tham luận, đại biểu dự Hội nghị nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành và được lãnh đạo VKSND tỉnh giải đáp.
         Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Hương, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của các đơn vị trong Quý I năm 2018, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu công tác đề ra.

VKSND tỉnh Quảng Ngãi: Ngày 12/3/2018, tại trụ sở VKSND tỉnh Quảng Ngãi, liên ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công tác phối hợp liên ngành 06 tháng cuối năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị

 Trong 6 tháng cuối năm 2017, các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự. Hoạt động tiến hành tố tụng đảm bảo đúng quy định của pháp luật, công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có nhiều chuyển biến tích cực, công tác điều tra, truy tố, xét xử trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao.

Hội nghị đánh giá cao công tác phối hợp của 3 ngành, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục kịp thời trong thời gian tới. Đại biểu tham dự Hội nghị cũng tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo hướng dẫn xử lý án tạm đình chỉ và dự thảo sửa đổi Quy chế liên ngành số 945/2015.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt lãnh đạo liên ngành, đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu: Lãnh đạo các đơn vị kịp thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các đạo luật mới về tư pháp đã có hiệu lực thi hành và các Thông tư mới ban hành; tiếp tục rà soát những vướng mắc khi triển khai, áp dụng các đạo luật mới để Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp gửi Viện kiểm sát cấp trên; tổ chức họp hàng tháng có sự tham dự của lãnh đạo ba ngành; hoàn thành việc sửa đổi Quy chế liên ngành số 945/2015 cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành; giải quyết dứt điểm án tạm đình chỉ tồn đọng trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã thống nhất giữa liên ngành.

VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Ngày 13/3/2018, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát quý I năm 2018.

Hội nghị đã nghe báo cáo của 08 đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện và 12 phòng trực thuộc VKSND tỉnh về tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ đến hết quý I năm 2018; một số khó khăn trong quá trình thực hiện chỉ tiêu công tác và vướng mắc trong quá trình thực hiện các bộ luật mới về tư pháp liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của ngành Kiểm sát nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Đức Thành, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị rà soát, đẩy nhanh tiến độ và có biện pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu công tác kiểm sát năm 2018; tăng cường chất lượng các bản kháng nghị; hạn chế đến mức thấp nhất việc để xảy ra án hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát; tăng cường công tác thanh tra đột xuất và thanh tra theo chuyên đề; sắp xếp bố trí cán bộ hợp lý, khoa học phù hợp với năng lực công tác và yêu cầu của công việc. Viện kiểm sát hai cấp cần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tăng cường học tập kinh nghiệm của các đơn vị; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã đề ra.

Quốc Hưng
(tổng hợp)

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Tin hoạt động VKSND địa phương Bắc Giang – Quảng Ngãi – Bình Phước – Bạc Liêu

Tin hoạt động VKSND địa phương Cao Bằng – Thái Bình – Quảng Bình

Tin hoạt động VKSND địa phương Sơn La – Nghệ An – Tây Ninh

Tin hoạt động VKSND địa phương Gia Lai – Kon Tum – Đắk Lắk

Tin hoạt động VKSND địa phương Nghệ An – Tây Ninh – Phú Yên

Tin hoạt động VKSND địa phương Phú Thọ - Hải Dương – Phú Yên – Hậu Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Tuyên Quang – Hòa Bình – Quảng Ngãi

Tin hoạt động VKSND địa phương Quảng Ninh – Bắc Ninh – Thái Bình

Tin hoạt động VKSND địa phương Cao Bằng – Hải Dương – Gia Lai

Tin hoạt động VKSND địa phương Hòa Bình – Thái Bình – Quảng Ngãi

Số lần truy nhập 34292552
Số người đang xem: 4043