TIN TỔNG HỢP       Ngày 30/07/2018


 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo hiểm xã hội,

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 16/7/2018, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 888/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Bổ sung địa điểm đóng BHXH

Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 888/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung điểm 3.2 khoản 3 Điều 7 Quy trình như sau: “Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại Công ty mẹ.” Như vậy, Công ty mẹ được bổ sung là đơn vị phải đóng bảo hiểm xã hội.

Thay đổi lãi suất tính lãi truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Điểm 4.2 khoản 4 Điều 38 Quy trình đã được sửa đổi bổ sung. Theo đó, kj được coi là lãi suất tính lãi truy thu (%). Đối với truy thu BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN do trốn đóng, có thời gian trốn đóng trước ngày 01/01/2016 thì kj được tính theo mức lãi suất chậm đóng tính theo tháng áp dụng đối với năm 2016; thời gian trốn đóng từ ngày 01/01/2016 trở đi thì kj được tính theo mức lãi suất chậm đóng tính theo tháng áp dụng đối với từng năm.

Đối với truy thu BHXH bắt buộc đối với người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) về nước truy đóng BHXH cho thời gian đi làm việc ở nước ngoài theo HĐLĐ chưa đóng và truy thu BHXH bắt buộc, BHTN, BHTNLĐ, BNN do điều chỉnh tăng tiền lương thì kj được tính bằng mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề năm tính truy thu.

Quy định cụ thể khi bảo lưu quá trình đóng BHXH

Trước kia, người lao động bảo lưu quá trình đóng BHXH trước ngày 01/01/2018 sau đó đăng ký tham gia tiếp, phải cung cấp thêm sổ BHXH. Theo quy định mới, người lao động có sổ BHXH bảo lưu quá trình đóng kể cả do BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp, đăng ký tham gia tiếp hoặc giải quyết chế độ. Phòng/Tổ quản lý thu có trách nhiệm đối chiếu nội dung đã ghi trên sổ BHXH với dữ liệu quá trình đó do BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân cung cấp.

Thay đổi trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động khi người lao động chậm đóng BHYT

Điểm 2.3 khoản 2 Điều 47 Quy trình đã được sửa đổi, bổ sung. Theo đó, các đối tượng người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành Hợp tác xã hưởng tiền lương, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 4 Quy trình; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, công dân được tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân; Công nhân Công an; người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì đơn vị sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm theo Điều 49 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà người có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý như sau: Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ bảo hiểm y tế; phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.

Xem chi tiết Quyết định số 888/QĐ-BHXH tại đây.

Thanh Hằng

(Giới thiệu)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Một số quy định mới của Luật Cạnh tranh năm 2018

Không được quên những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh

Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ trước yêu cầu mới

Thủ tướng ban hành Quyết định về gửi và nhận văn bản điện tử

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Trọng Lương

Công điện của Thủ tướng về triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị toàn quốc về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ban hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán

Trả lương theo vị trí việc làm, quyết sách có tính đột phá

Công bố 7 Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5

Số lần truy nhập 38237078
Số người đang xem: 1144