TIN TỔNG HỢP       Ngày 10/10/2018


 

Quy định về xét tặng các danh hiệu Gia đình, ThônLàng,

p, Bản, Tổ dân ph văn hóa

Ngày 17/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “p văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân ph văn hóa”. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2018, bãi bỏ khoản 3 Điều 50 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Nguyên tắc xét tặng

- Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và công khai.

- Được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

- Thực hiện việc xét tặng khi hộ gia đình, khu dân cư có đăng ký tham gia thi đua hàng năm.

Tiêu chuẩn của danh hiệu Gia đình văn hóa

- Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, gồm các tiêu chí sau: Các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật; không bị xử lý kỷ luật tại nơi làm việc và học tập; chấp hành hương ước, quy ước của cộng đồng nơi cư trú; treo Quốc kỳ trong những ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước theo quy định; có tham gia một trong các hoạt động văn hóa hoặc văn nghệ ở nơi cư trú; thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định; tham gia bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa phương; thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, đổ rác và chất thải đúng giờ, đúng nơi quy định; tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài; sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú; không vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; không vi phạm quy định phòng, chống cháy nổ; không vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như: Lấn chiếm lòng đường, hè phố, tham gia giao thông không đúng quy định.

- Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng, gồm các tiêu chí sau: Ông, bà, cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng; hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung; thực hiện tốt chính sách dân số; thực hiện bình đẳng giới; các thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe; các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội; tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó khăn, hoạn nạn.

- Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả, gồm các tiêu chí sau: Kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ nguồn thu nhập chính đáng; tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức; người trong độ tuổi lao động tích cực làm việc và có thu nhập chính đáng; trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; sử dụng nước sạch; có công trình phụ hợp vệ sinh; có phương tiện nghe, nhìn và thường xuyên được tiếp cận thông tin kinh tế, văn hóa - xã hội.

Các trường hợp không xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

Thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trường sau:

- Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế.

- Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

- Có tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống.

- Có bạo lực gia đình bị xử phạt hành chính.

- Mắc các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, trộm cắp, tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc.

- Tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Các tiêu chuẩn danh hiệu Khu dân cư văn hóa

- Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, gồm các tiêu chí sau: Người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định; thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là mức bình quân chung); tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn mức bình quân chung; tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố cao hơn mức bình quân chung, không có nhà ở dột nát; hệ thống giao thông chính được cứng hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện; có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật; phát triển ngành nghề truyền thống; hợp tác và liên kết phát triển kinh tế.

- Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú, gồm các tiêu chí sau: Có nhà văn hóa, sân thể thao phù hợp với điều kiện của khu dân cư; trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở trở lên; tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh; có điểm đọc sách phục vụ cộng đồng; thực hiện tốt công tác hòa giải; bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống của địa phương; các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được giữ gìn, bảo vệ.

- Môi trường cảnh quan sạch đẹp, gồm các tiêu chí sau: Hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; có hệ thống cấp, thoát nước; nhà ở, công trình công cộng, nghĩa trang phù hợp quy hoạch của địa phương; các địa điểm vui chơi công cộng được tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ; có địa điểm bố trí vị trí quảng cáo rao vặt; có điểm thu gom rác thải; có hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường; tổ chức, tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gồm các tiêu chí sau: Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, chính sách dân số; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động cơ quan nhà nước; các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dần từng năm; trẻ em được tiêm chủng đầy đủ; có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự; Chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, gồm các tiêu chí sau: Thực hiện chính sách của Nhà nước về các hoạt động nhân đạo, từ thiện và đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Cuộc vận động vì người nghèo” và các cuộc vận động khác; quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công, người khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ và người có hoàn cảnh khó khăn.

Các trường hợp không xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa

Khu dân cư vi phạm một trong các trường hợp sau:

- Có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.

- Có điểm, tụ điểm ma túy, mại dâm.

- Có hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật.

Xem toàn văn Nghị định số 122/2018/NĐ-CP tại đây.

Thanh Hằng

(Giới thiệu)

 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Thanh Trì, Hà Nội

Một số quy định về đăng kiểm xe thay đổi từ ngày 15/10/2018

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 8

Thông tư quy định việc xét xử VAHS có người tham gia tố tụng dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên

Quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế

Trung ương giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần

Hôm nay (2/10), khai mạc Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Tăng trưởng cao, lạm phát trong tầm kiểm soát

Số lần truy nhập 38236630
Số người đang xem: 1048