[x] Đóng lại
TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Số ký hiệu
Loại văn bản
Ngày ban hành từ đến
Tên văn bản
Nội dung
Sắp xếp theo
 


Trang

STTKý hiệuTiêu đềNgàyLoại
114/HD-VKSTCHướng dẫn Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2018 12/01/2018Hướng dẫn
209/HD-VKSTCHướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2018 08/01/2018Hướng dẫn
304/HD-VKSTCHướng dẫn công tác Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2018 05/01/2018Hướng dẫn
407/HD-VKSTCHướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2018 05/01/2018Hướng dẫn
505/HD-VKSTCHướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2018 05/01/2018Hướng dẫn
602/HD-VKSTCHướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2018 04/01/2018Hướng dẫn
701/HD-VKSTCHướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2018 03/01/2018Hướng dẫn
803/QĐ-VKSTCQuy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố 29/12/2017Quy chế
903/CT-VKSTCChỉ thị về tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp 28/12/2017Chỉ thị
10501/QĐ-VKSTCQuy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự 12/12/2017Quy chế
11262 /TB-VKSTC-V5THÔNG BÁO "Tình hình thực công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự những tháng đầu năm 2012 và một số vướng mắc trong quá trình thực hiện BLTTDS và Thông tư liên tịch số 04/TTLT"15/10/2012Thông báo
12567/QC - VKSTCQUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ (Ban hành kèm theo Quyết định số 567/QĐ - VKSTC ngày 08 /10/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)08/10/2012Quy chế
13Số:567/QĐ-VKSTCQUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự08/10/2012Quyết định
1409/2012/TTLT/-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTCTHÔNG TƯ LIÊN TỊCH "HƯỚNG DẪN VIỆC GIẢM, MIỄN THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ VÀ MIỄN CHẤP HÀNH THỜI HẠN CẤM CƯ TRÚ, QUẢN CHẾ CÒN LẠI" 16/08/2012Thông tư liên tịch
1508/2012/TTLT/-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTCTHÔNG TƯ LIÊN TỊCH "HƯỚNG DẪN RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH CỦA ÁN TREO" 14/08/2012Thông tư liên tịch
16Số: 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQPTHÔNG TƯ LIÊN TỊCH "Hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp"10/05/2012Thông tư liên tịch
17Số: 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNTC-TANDTCTHÔNG TƯ LIÊN TỊCH "HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI KHỦNG BỐ VÀ TỘI TÀI TRỢ KHỦNG BỐ"05/05/2012Thông tư liên tịch
1802/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQPTHÔNG TƯ LIÊN TỊCH "QUY ĐỊNH VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN THANH TRA, CƠ QUAN ĐIỀU TRA VÀ VIỆN KIỂM SÁT TRONG VIỆC PHÁT HIỆN, ĐIỀU TRA, XỬ LÝ CÁC VỤ VIỆC CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM DO CƠ QUAN THANH TRA KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ"22/03/2012Thông tư liên tịch
19Số: 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTCTHÔNG TƯ LIÊN TỊCH "Hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sựvà phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự"26/07/2010Thông tư liên tịch
20Số: 16/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH "QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC "03/03/2010Nghị định


Số lần truy nhập 30486792
Số người đang xem: 1802