"Thi đua yêu nước, yêu nước là phải thi đua
Và những người thi đua là những người yêu nước nhất"

  • Danh sách Văn bản công tác thi đua – khen thưởng
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Loại văn bản Ngày ban hành
1 Quyết định số 333/QĐ-VKSTC

Quyết định kiện toàn Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân

Quyết định

07/10/2021

2 Quyết định số 314/QĐ-VKSTC

Quyết định thưởng tiền cho Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy do được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích trong thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP

Quyết định

24/09/2021

3 Quyết định số 311/QĐ-VKSTC

Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho 02 cá nhân thuộc VKSND Tp. Hà Nội

Quyết định

22/09/2021

4 Quyết định số 261, 262/QĐ-VKSTC

Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định

24/08/2021

5 Quyết định số 264, 265/QĐ-VKSTC

Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định

31/08/2021

6 Công văn số 3602/VKSTC-V16

Về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước và khen thưởng thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công văn

09/09/2021

7 Quyết định số 240/QĐ-VKSTC

Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định

19/07/2021

8 Quyết định số 239/QĐ-VKSTC

Quyết định tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định

16/07/2021

9 Quyết định số 232/QĐ-VKSTC

Quyết định công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Quyết định

14/07/2021

10 Quyết định số 213/QĐ-VKSTC

Quyết định tặng Bằng khen Viện trưởng VKSND tối cao cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong THQCT, KSĐT, KSXX góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19

Quyết định

30/06/2021