CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đại hội Chi bộ Vụ 10 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 – 2025

22/09/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 22/9/2022, Chi bộ Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Tiến, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 10 VKSND tối cao; đồng chí Đoàn Văn Thắng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ 10 VKSND tối cao; các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 10 VKSND tối cao: Nguyễn Tá Cơ, Trần Thị Hương Giang cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ 10 VKSND tối cao.

Đồng chí Lê Tiến, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 10
phát biểu khai mạc Đại hội

Theo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ Vụ 10 do đồng chí Đoàn Văn Thắng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ 10 trình bày, Chi bộ đã triển khai đến toàn bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Quốc hội; Chỉ thị công tác số 01 hằng năm của Viện trưởng VKSND tối cao với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Thực hiện nêu gương, nhất là của người đứng đầu đơn vị trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, đề xuất các khâu đột phá, tăng cường kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ, nội vụ.

Đồng chí Đoàn Văn Thắng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ 10
trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ Vụ 10

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị đẩy mạnh công tác chuyên môn, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên trong nhiệm kỳ vừa qua, kết quả công tác của đơn vị đã đạt được nhiều thành tích, vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Chi bộ quan tâm, có nhiều đổi mới về phương pháp, hình thức; chú trọng sinh hoạt chính trị tư tưởng, cập nhập kiến thức mới nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Tá Cơ, Phó Vụ trưởng Vụ 10
phát biểu ý kiến tại Đại hội
Đồng chí Phạm Thị Hương, Phó Trưởng phòng thuộc Vụ 10
phát biểu ý kiến tại Đại hội

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố đoàn kết nội bộ luôn được Chi bộ quan tâm thực hiện, nhất là xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất trong Chi ủy, Lãnh đạo Vụ. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã phối hợp với Lãnh đạo đơn vị xây dựng Quy chế phối hợp giữa Chi ủy và Lãnh đạo đơn vị, Quy chế làm việc của Chi ủy Chi bộ; xây dựng Nghị quyết phân công nhiệm vụ các uỷ viên trong Chi uỷ; xây dựng Quy chế dân chủ của đơn vị.

Công tác đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm thực hiện đúng theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Kết quả, trong nhiệm kỳ vừa qua, 100% đảng viên trong Chi bộ đều “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, có nhiều đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, không có đảng viên “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Toàn cảnh Đại hội

Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã có những chuyển biến tích cực, góp phần phòng ngừa vi phạm, tăng cường sự lãnh đạo của Chi ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ.

Bên cạnh đó, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ. Động viên các tổ chức đoàn thể, đoàn viên, hội viên trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tích cực trong các hoạt động do công đoàn tổ chức.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao đánh giá cao Chi bộ Vụ 10 trong việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thường xuyên quan tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức. Công tác sinh hoạt Chi bộ được đổi mới, nội dung các buổi sinh hoạt ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả. Chi bộ đã chú trọng thực hiện nghiêm túc việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao mong muốn tập thể Chi bộ Vụ 10 sẽ đoàn kết, thống nhất cao, bầu ra Ban chi ủy có đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua kết quả
bầu Ban chi ủy Chi bộ Vụ 10 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy Vụ 10 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đảng viên, trong đó, đồng chí Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ 10 được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Đoàn Văn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ 10 giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Thị Hương Giang, Phó Vụ trưởng Vụ 10 được bầu làm Chi ủy viên Chi bộ Vụ 10 VKSND tối cao.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao
và Lãnh đạo Vụ 10 tặng hoa Ban chi ủy Chi bộ Vụ 10 VKSND tối cao
nhiệm kỳ 2022 - 2025

 

HQ
Tìm kiếm