CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin hoạt động VKSND địa phương Quảng Nam – Gia Lai – Bình Định

31/01/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 31/01/2023 gồm những nội dung chính sau: VKSND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề trực tuyến; VKSND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai kiểm sát đột xuất tại Nhà tạm giữ Công an huyện dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; VKSND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023.

VKSND tỉnh Quảng Nam:  Ngày 30/01/2023, VKSND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề nhằm đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục hạn chế, thiếu sót và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Ngành trong năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính của VKSND tỉnh Quảng Nam kết nối tới điểm cầu 18 VKSND cấp huyện.

Đồng chí Trần Hoài Nam, Viện trưởng VKSND
tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hoài Nam, Viện trưởng VKSND tỉnh đề nghị toàn Ngành Kiểm sát Quảng Nam tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong năm 2023, tập trung nguồn lực để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội; tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trước hết là từ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp; đội ngũ công chức phải thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn Ngành, góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của VKSND trong giai đoạn hiện nay.

VKSND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai: Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, vừa qua, VKSND huyện Đak Pơ đã tiến hành kiểm sát đột xuất việc tuần tra, canh gác và việc thực hiện cấp phát chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đak Pơ.

Ngay sau khi công bố quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất, đoàn kiểm sát đã yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện Đak Pơ cung cấp hồ sơ, sổ sách liên quan đến việc thực hiện tuần tra, canh gác tại Nhà tạm giữ; việc quản lý người bị tạm giữ, tạm giam; việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đoàn kiểm sát kiểm tra công tác cấp phát chế độ cho người bị tạm giữ,
tạm giam trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Kết quả kiểm sát cho thấy, Nhà tạm giữ Công an huyện Đak Pơ đã thực hiện nghiêm các quy định về tuần tra, canh gác tại Nhà tạm giữ; thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến chế độ ăn, ở của người bị tạm giữ, tạm giam trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. VKSND huyện Đak Pơ yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện Đak Pơ tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong công tác tạm giữ, tạm giam.

VKSND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định: Vừa qua, VKSND huyện Phù Mỹ đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị năm 2022 và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi tài chính năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của đơn vị; sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều giải pháp thiết thực trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Hội nghị cũng thống nhất đề ra giải pháp thực hiện khâu công tác đột phá năm 2023, đó là: Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng; tăng cường yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ trong giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Duy Vân, Viện trưởng VKSND huyện ghi nhận những thành tích mà tập thể đơn vị, Công đoàn cơ sở đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu trong năm 2023, cơ quan VKSND huyện và Công đoàn cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động nhằm xây dựng cơ quan, Công đoàn trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tại Hội nghị, 100% cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023.

HQ (tổng hợp)
Tìm kiếm