CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND các tỉnh Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang triển khai công tác kiểm sát năm 2022

17/01/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Vừa qua, VKSND các tỉnh Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác kiểm sát năm 2022.

 

VKSND tỉnh Gia Lai: Năm 2021, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã triển khai, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Ngành; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. VKS hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố 1144 vụ, 1741 bị can; các tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và khiếu kiện hành chính thụ lý kiểm sát trong kỳ: 8195 vụ việc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả VKSND tỉnh đạt được trong năm qua và đề nghị VKSND hai tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đề ra giải pháp kiên quyết khắc phục những mặt còn hạn chế trong thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, đề nghị VKS hai cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngày 14/01/2022, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2022.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid-19 nhưng VKSND hai cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành. Tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt khâu đột phá của đơn vị năm 2021 về tổ chức cán bộ, xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị, tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Với những kết quả và thành tích đã đạt được, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân; tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào khối cho 3 tập thể thuộc VKSND tỉnh; công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 cho 3 cá nhân.

VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 nhận Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Trong năm 2022, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định sẽ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ VKS hai cấp ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân và bảo đảm nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoàn thành tốt khâu đột phá năm 2022: “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phân công nhiệm vụ trọng tâm cho từng đơn vị nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện các mặt công tác; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2021, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường, VKSND hai cấp phải cập nhật kịp thời diễn biến tình hình Covid-19 tại địa phương để chủ động, linh hoạt đề ra các biện pháp, phương pháp công tác phù hợp nhằm triển khai thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong Chỉ thị số 01 của Viện trưởng VKSND tối cao và kế hoạch công tác của đơn vị.

VKSND tỉnh Tiền Giang: Ngày 14/1/2022, VKSND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác kiểm sát năm 2022 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Trong năm 2021, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, nhiều địa phương, khu vực bị cách ly phong tỏa theo yêu cầu phòng chống dịch nhưng toàn ngành Kiểm sát tỉnh Tiền Giang vẫn nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2021, Viện trưởng VKSND tỉnh chỉ đạo hai cấp Kiểm sát chủ động thực hiện nhiều giải pháp thiết thực nhằm chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra.

VKSND tỉnh Tiền Giang vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Ngành Kiểm sát tỉnh Tiền Giang đã thực hiện quyết liệt và hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời điểm địa phương tiến hành giãn cách, VKSND tỉnh Tiền Giang thực hiện biện pháp “3 tại chỗ”, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nhất là các vụ việc có thời hạn, thời hiệu được giải quyết thông suốt, không xảy ra vi phạm về thời hạn giam, thời hạn điều tra, truy tố, qua đó được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen.

Với những nỗ lực, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, công chức, VKSND tỉnh Tiền Giang vinh dự là một trong 20 đơn vị toàn ngành Kiểm sát được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Năm 2022, để tiếp tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, VKSND tỉnh đề ra nhiều giải pháp, cụ thể: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, thực thi đúng đắn, đầy đủ và hiệu quả chức nưng, nhiệm vụ quyền hạn của ngành Kiểm sát theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác giải quyết án hình sự và dân sự, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của từng ngành để đảm bảo xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án, vụ việc. Xác định nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, tiếp tục xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Đối với công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù phải tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp theo chức năng nhiệm vụ, chú trọng kiểm sát đột xuất. Trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự cần tăng cường kiểm sát về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực một cách khẩn trương, quyết liệt. Trong công tác tổ chức cán bộ đảm bảo xây dựng bộ máy theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

HQ (tổng hợp)

Tìm kiếm