CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Công đoàn VKSND tối cao triển khai công tác năm 2023

30/01/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 30/01/2023, Công đoàn VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao và đại diện các Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn
 VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022, Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận chủ động tham gia với Lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức hội nghị công chức, viên chức, lao động năm 2022. Qua đó cán bộ, công chức tham gia đóng góp ý kiến, tìm giải pháp tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc, những biện pháp khắc phục tồn tại để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chương trình công tác năm 2023 đã đề ra. Công đoàn VKSND tối cao quan tâm, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, trong đó yêu cầu tập trung tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đóng vai trò tích cực trong việc đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng trong thực hiện các chế độ, chính sách về nâng lương, nâng bậc, chuyển ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch Lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2030...

Công đoàn VKSND tối cao luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Công đoàn VKSND tối cao tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa; công tác thăm hỏi đoàn viên bị ốm, bệnh nặng được các Công đoàn bộ phận quan tâm thường xuyên, kịp thời; phát động quyên góp, ủng hộ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và kêu gọi hỗ trợ. Công tác thi đua được triển khai sâu rộng tới tất cả các đoàn viên công đoàn, được đông đảo cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia, hưởng ứng, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, đoàn viên Công đoàn VKSND tối cao tích cực học tập, quán triệt Nghị quyết và tham gia đầy đủ các Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết do Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức. Công đoàn VKSND tối cao triển khai thực hiện Chương trình “Một triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Các Công đoàn bộ phận đã tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên về mục đích, ý nghĩa của chương trình. Thực hiện công tác hiến máu tình nguyện giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các Công đoàn bộ phận trực thuộc đã tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên công đoàn về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người. Số lượng đoàn viên đăng ký tham gia hiến máu là 232 đoàn viên và đã hiến 129 đơn vị máu an toàn, chất lượng…

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ,
Phó Chủ tịch Cộng đoàn VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; cải tiến chế độ làm việc, chế độ thông tin, báo cáo; đề ra các biện pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công tác. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin hai chiều đảm bảo tính kịp thời. Nhìn chung, công tác tuyên truyền giáo dục của Công đoàn VKSND tối cao đã bám sát Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và đạt được kết quả thiết thực; góp phần đưa các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách, pháp luật của quả Đảng, Nhà nước và Công đoàn vào cuộc sống; động viên cán bộ, công chức yên tâm, phấn khởi công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan báo chí của Ngành đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về thực hiện chức năng, nhiệm vụ ngành Kiểm sát nhân dân, hình ảnh người cán bộ Kiểm sát được nâng cao và lan tỏa hơn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 được Công đoàn VKSND tối cao xác định: Tập trung triển khai, tổ chức tốt đại hội công đoàn bộ phận trực thuộc và Đại hội đại biểu Công đoàn VKSND tối cao lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2023-2028. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2023 theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát một cách thiết thực, hiệu quả. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 60-NQ/BCS ngày 02/11/2022 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về tăng cương kỷ luật, kỷ cương trong ngành Kiểm sát nhân dân; nghiên cứu, học tập Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới” và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 476-CTr-CĐVC, ngày 26/11/2021 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn
VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn bộ phận, từng bước nâng (chất lượng cán bộ làm công tác công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi dầu trong sự nghiệp nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổ chức và tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao và các hoạt động khác nhân kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, của ngành Kiểm sát nhân dân. Tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa của các cấp công đoàn. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tổ chức hội nghị tập huấn về công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn. Tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn và bình xét thi đua cuối năm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; đồng thời, đóng góp ý kiến vào Chương trình công tác của Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác của Công đoàn VKSND tối cao trong năm 2022. Đồng thời yêu cầu, Công đoàn tiếp tục động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do Viện trưởng VKSND tối cao, Ngành phát động với chủ đề “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”, bảo đảm phù hợp với đặc thù nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị gắn với các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Tham gia xây dựng chính sách pháp luật, kiểm tra, giám sát, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đẩy mạnh công tác xã hội tình nghĩa, hoạt động từ thiện trong và ngoài đơn vị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong cơ quan VKSND tối cao.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng đề nghị Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, giáo dục; cải tiến chế độ làm việc, chế độ thông tin, báo cáo; đề ra các biện pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công tác. Chỉ đạo các Ban tham mưu Công đoàn tổ chức xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2023.

TL
Tìm kiếm