CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội nghị tập huấn công tác quản lý đầu tư xây dựng trong ngành Kiểm sát nhân dân

31/05/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 31/5/2023, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý đầu tư xây dựng trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại Trụ sở VKSND tối cao đến các điểm cầu trong hệ thống của ngành Kiểm sát nhân dân.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có Lãnh đạo cấp Vụ, Cục thuộc các Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; thành viên Tổ giúp việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư; Thủ trưởng, Chủ tài khoản, Chủ đầu tư, Kế toán trưởng các đơn vị: Văn phòng VKSND tối cao; Cơ quan điều tra VKSND tối cao; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; VKSND cấp cao 1; VKSND thành phố Hà Nội cùng toàn thể Lãnh đạo, công chức Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) và Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3) VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3 VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Tại các điểm cầu trong hệ thống trực tuyến của Ngành có Thủ trưởng đơn vị, Chủ tài khoản, Chủ đầu tư, Chánh văn phòng, Kế toán trưởng, Tổ giúp việc, Tổ thẩm định của các đơn vị VKSND cấp cao 2, 3 và VKSND cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết công tác kế hoạch - tài chính giai đoạn 2021-2023 của ngành Kiểm sát nhân dân thông qua video clip. Theo đó, với vai trò và vị thế ngày càng tăng của ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND tối cao tiếp tục nhận được sự quan tâm rất lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự quan tâm, ủng hộ của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương. Đồng thời, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng và Viện trưởng VKSND tối cao cùng với sự tích cực, chủ động của các đơn vị trong toàn Ngành, những năm đầu giai đoạn 05 năm 2021-2025, nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ngành năm sau cao hơn năm trước, trong đó kinh phí cho hoạt động đặc thù tăng, nhiều trụ sở làm việc của Viện kiểm sát địa phương được quan tâm đầu tư xây mới; trang thiết bị và phương tiện làm việc được tăng cường đã góp phần quan trọng để ngành Kiểm sát hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Quang cảnh Hội nghị

Việc bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của Ngành giai đoạn 2021-2023 đạt được nhiều kết quả tích cực. Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021-2025 tăng hơn giai đoạn 2016-2020. Định mức chi thường xuyên cho thời kỳ ổn định ngân sách mới giai đoạn 2022-2025 tăng hơn so với giai đoạn trước; kinh phí chi thường xuyên tăng lên sau từng năm. Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành mới quy mô xây dựng trụ sở làm việc; tiêu chuẩn, định mức phương tiện làm việc và trang thiết bị chuyên dùng; đẩy mạnh phân cấp trong quản lý, sử sụng tài chính, tài sản công và các giải pháp nhằm quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài chính.

Bên cạnh đó, công tác tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công ngày càng được tăng cường. Năm 2021, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 68 điểm cầu trên phạm vi cả nước để tập huấn chuyên sâu với nội dung trọng tâm, thiết thực và bộ tài liệu hướng dẫn cụ thể giúp Chủ tài khoản, Chủ đầu tư tham gia tập huấn giải quyết cơ bản được những vướng mắc trong thực tiễn công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao và công tác đấu thầu qua mạng, công tác đầu tư xây dựng. Năm 2023, VKSND tối cao đã mời chuyên gia của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính tập huấn để giúp Thủ trưởng các đơn vị có dự án đầu tư, Chủ đầu tư dự án, thành viên Tổ thẩm định, Tổ giúp việc nắm rõ hơn, sâu hơn về quy định, quy trình, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thanh, quyết toán dự án; giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai các dự án đầu tư bảo đảm đúng quy định của pháp luật, quy định của Ngành, bảo đảm chất lượng, tiến độ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Việc phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác kế hoạch - tài chính và tham gia ý kiến, đề xuất sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách được đẩy mạnh. VKSND tối cao đã phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Chính phủ, Quốc hội tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công; giải quyết, một số khó khăn, vướng mắc về phân cấp công trình xây dựng, kiểm định chất lượng xây dựng công trình. Phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách, Nghị định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô; quy định về sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong việc xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng tài sản công; việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên toà, phiên họp dân sự…

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác kế hoạch - tài chính giai đoạn 2023 - 2025, VKSND tối cao xác định tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Viện trưởng VKSND tối cao để sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao. Xây dựng, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về Kế hoạch đầu tư công trung hạn; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước thời kỳ ổn định ngân sách mới và xây dựng các đề án kế tiếp cho giai đoạn 2026 - 2030 để bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động của Ngành.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư; thực hiện giám sát đầu tư và kiểm tra đấu thầu; kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 01/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công. Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm; tổng kết 05 năm giai đoạn 2021-2025 thực hiện chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ. Phối hợp các Bộ, Ngành và địa phương trong việc sắp xếp, xử lý nhà, đất và triển khai các dự án đầu tư trong Ngành. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 01/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công...

Tại Hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận các chuyên đề tập huấn: “Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; Thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán, Quản lý chi phí đầu tư, quản lý hợp đồng thi công xây dựng; Công tác nghiệm thu, quản lý chất lượng công trình”; “Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu”; “Lập, thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Thanh quyết toán vốn đầu tư công”. Tại các điểm cầu, đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích sâu về các nội dung liên quan, nhất là những khó khăn, vướng mắc của VKSND các cấp về quản lý đầu tư xây dựng trong trong thực tiễn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương Cục 3 VKSND tối cao đã tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức Hội nghị. Đồng thời, đánh giá cao trách nhiệm của đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề liên quan; qua đó giúp Thủ trưởng các đơn vị có dự án đầu tư, Chủ đầu tư dự án, thành viên Tổ thẩm định, Tổ giúp việc nắm rõ hơn, sâu hơn về quy định, quy trình, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thanh, quyết toán dự án, triển khai các dự án đầu tư bảo đảm đúng quy định của pháp luật, quy định của Ngành, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công được giao.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng chỉ đạo Cục 3 VKSND tối cao sau Hội nghị tập huấn tiếp thu và tổng hợp ý kiến của đại biểu, giải đáp bằng văn bản gửi tất cả các đơn vị dự toán trong Ngành thống nhất thực hiện. Tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về Kế hoạch đầu tư công trung hạn; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước thời kỳ ổn định ngân sách mới và xây dựng các đề án kế tiếp cho giai đoạn 2026-2030 để bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động của Ngành; nghiên cứu, đổi mới chính sách, chế độ tiền lương và đề xuất cơ chế bảo đảm hoạt động phù hợp với đặc thù thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong tình hình mới. Đồng chí lưu ý, Cục 3 VKSND tối cao cần tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao về việc  tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư; thực hiện giám sát đầu tư và kiểm tra đấu thầu; kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 01/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu các đơn vị dự toán, Thủ trưởng đơn vị, Thủ trưởng đơn vị có dự án đầu tư, Chủ đầu tư dự án cần tăng cường trách nhiệm của Người đứng đầu trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng, quản lý ngân sách, tài sản công được giao; tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, sử dụng kinh phí, tài sản công sai mục đích, không đúng quy định, gây thất thoát, lãng phí. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Viện trưởng VKSND tối cao về thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gắn với việc gắn với việc tuân thủ các trình tự thủ tục về đầu tư, đấu thầu và phân cấp, uỷ quyền theo quy định của Nhà nước và của Ngành, bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Một số hình ảnh các Báo cáo viên trình bày chuyên đề tại Hội nghị:

TH - TL
Tìm kiếm