CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND tối cao điều động công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ

12/01/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 11/01/2022, VKSND tối cao ban hành Thông báo số 20/TB-VKSTC về việc điều động công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ.

Theo đó, Viện trưởng VKSND tối cao đã có các quyết định về việc điều động công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ như sau:

1. Quyết định số 04/QĐ-VKSTC ngày 11/01/2022 điều động đồng chí Nguyễn Văn Tất, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ 2 giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ 8 VKSND tối cao.

2. Quyết định số 05/QĐ-VKSTC ngày 11/01/2022 điều động đồng chí Cao Anh Đức, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ 1 giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ 3 VKSND tối cao.

3. Quyết định số 06/QĐ-VKSTC ngày 11/01/2022 điều động đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao.

4. Quyết định số 07/QĐ-VKSTC ngày 11/01/2022 điều động đồng chí Nguyễn Phúc Long, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Chánh Văn phòng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ 1 VKSND tối cao.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2022.

Thông báo cũng nêu rõ, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các ca nhiễm tăng cao, để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch, Viện trưởng VKSND tối cao quyết định không tổ chức Lễ công bố, trao các quyết định nêu trên. Công chức được điều động và các đơn vị có liên quan chủ động bàn giao công việc và thực hiện nhiệm vụ theo quyết định.

HQ
Tìm kiếm