CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Vụ 6 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

31/03/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 31/3/2023, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lại Văn Loan, Vụ trưởng Vụ 6; các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 6: Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, đồng chí Nguyễn Thế Cường, đồng chí Lê Thị Bích Hòa và toàn thể đoàn viên Công đoàn Vụ 6 VKSND tối cao.

Đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao,
Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Vụ 6 nhiệm kỳ 2019 - 2023 đánh giá, Ban Chấp hành Công đoàn Vụ 6 đã thực hiện tốt việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đoàn viên Công đoàn đơn vị. Chủ động tham mưu, đề xuất với Chi uỷ, Lãnh đạo Vụ đề ra các biện pháp thiết thực nhằm tạo sự gắn kết giữa các đoàn viên trong Công đoàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên Công đoàn được chú trọng; tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện do cơ quan, đơn vị tổ chức. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, chống lãng phí,… Trong công tác nữ công, Công đoàn Vụ 6 đã tổ chức tốt phong trào thi đua “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn Vụ 6 trong nhiệm kỳ qua. Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác Công đoàn, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Vụ 6 nhiệm kỳ 2023 - 2028 cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động Công đoàn; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của toàn thể đoàn viên trong Công đoàn.

Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, tham gia tích cực các hoạt động thể thao, văn nghệ do cơ quan phát động. Vận động đảng viên tham gia các phong trào đóng góp ủng hộ do cơ quan và các đoàn thể phát động. Động viên cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động...

Đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao,
Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật và Ban Chi ủy, tập thể Lãnh đạo Vụ 6
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Vụ 6 nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Vụ 6 nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí; trong đó, đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ 6 được bầu làm Chủ tịch Công đoàn đơn vị.

TG
Tìm kiếm