CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Vướng mắc trong xử lý một số loại vật chứng 25/01/2022

Việc xác định vật chứng có là công cụ, phương tiện để phạm tội hay không? vật chứng nào thì phải xem xét tịch thu nộp ngân sách nhà nước hay trả lại cho chủ quản lý còn nhiều vướng mắc do chưa có hướng dẫn cụ thể, dẫn đến việc nhận thức, áp dụng pháp luật của các cơ quan tố tụng chưa thống nhất.

Ban hành định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2022 22/01/2022

Ngày 21/01/2022, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 17/HD-VKSTC về định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2022.

Ban hành Quy định về quy trình kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phát tù và kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện 21/01/2022

Ngày 18/01/2022, Viện trưởng VKSND tối cao ký Quyết định số 05/QĐ-VKSTC ban hành Quy định về quy trình kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phát tù và kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội 17/01/2022

Vừa qua, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 16/HD-VKSTC về hướng dẫn công tác công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội năm 2022.

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2022 14/01/2022

Ngày 12/01/2022, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 15/HD-VKSTC về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2022.

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2022 14/01/2022

Vừa qua, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 07/HD-VKSTC về việc hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2022.

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động năm 2022 13/01/2022

Vừa qua, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 01/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2022.

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2022 13/01/2022

Vừa qua, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 12/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2022.

Hướng dẫn công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2022 13/01/2022

Ngày 07/01/2022, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 10/HD-VKSTC hướng dẫn công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2022.

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế năm 2022 12/01/2022

Vừa qua, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 03/HD-VKSTC về hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế năm 2022, cụ thể như sau:

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2022 11/01/2022

Ngày 07/01/2021, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 11/HD-VKSTC về việc hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2022.

Vấn đề nội luật hóa Công ước ASEAN về phòng chống buôn bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em 11/01/2022

Từ khi tham gia Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (ACTIP), Việt Nam đã nội luật hóa và hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống mua bán người. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung chưa tương thích với ACTIP cần sửa đổi, bổ sung như: Xác định trẻ em là người dưới 16 tuổi; chưa xử lý được hành vi mua bán người đối với trường hợp tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp mà không chuyển giao để nhận tiền, tài sản...

Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự 04/01/2022

Từ thực tiễn công tác kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự còn gặp những khó khăn, vướng mắc, tác giả đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát lĩnh vực này như: Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao năng lực và kỹ năng nghiệp vụ cho Kiểm sát viên…

Quy định phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục giảm thời hạn, miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ 30/12/2021

Vừa qua, các cơ quan VKSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 04/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định phối hợp trong thực hiện trình tự, thủ tục giảm thời hạn, miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại.

Biện pháp thu thập, chuyển hóa, sử dụng chứng cứ điện tử trong vụ án sử dụng công nghệ cao 30/12/2021

Dữ liệu điện tử là một trong những nguồn chứng cứ mới được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự thời gian qua đã cho thấy giá trị chứng minh chân thực, khách quan của dữ liệu điện tử; góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giai đoạn hiện nay. Do đó, việc thu thập, khai thác, chuyển hóa, sử dụng nguồn chứng cứ này để chứng minh trong các vụ án cần phải được coi trọng.

Tìm kiếm