CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 23/09/2022

Ngày 23/9/2022, Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSND tối cao tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Vụ 2 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 23/09/2022

Ngày 23/9/2022, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 22/09/2022

Ngày 22/9/2022, Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Chi bộ Vụ 10 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 – 2025 22/09/2022

Ngày 22/9/2022, Chi bộ Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Chi bộ Vụ 13 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 – 2025 21/09/2022

Ngày 21/9/2022, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Vụ 7 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 21/09/2022

Ngày 21/9/2022, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND tối cao tổ chức Dâng hương, thăm Nhà lưu niệm và Tọa đàm tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Quốc Việt 21/09/2022

Ngày 20/9/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND tối cao tổ chức hoạt động Dâng hương, thăm Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt và Toạ đàm tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Quốc Việt tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng cần thiết trong công tác thư ký, giúp việc Lãnh đạo VKSND tối cao 21/09/2022

Thực hiện Kế hoạch số 148/VKSTC-VP ngày 07/9/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức Lớp Bồi dưỡng kỹ năng cần thiết đối với các đồng chí làm công tác thư ký, giúp việc Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao; được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 19/9/2022, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Chi bộ Vụ 15 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 21/09/2022

Ngày 20/9/2022, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) thuộc Đảng uỷ VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Chi bộ Vụ 14 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 – 2025 21/09/2022

Ngày 20/9/2022, Chi bộ Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Vụ 5 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 19/09/2022

Ngày 19/9/2022, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) thuộc Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Vụ 6 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 17/09/2022

Ngày 16/9/2022, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

VKSND tối cao khảo sát, lấy ý kiến về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 16/09/2022

Chiều ngày 16/9/2022, tại Tp. Cần Thơ, VKSND tối cao phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức buổi khảo sát, lấy ý kiến về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Hội nghị tập huấn rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự bị cấp giám đốc thẩm hủy để điều tra, xét xử lại 16/09/2022

Ngày 16/9/2022, VKSND tổ chức Hội nghị tập huấn rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự bị cấp giám đốc thẩm hủy để điều tra, xét xử lại. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chi bộ Vụ 4 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 16/09/2022

Ngày 16/9/2022, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma tuý (Vụ 4) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Phạm Thị Nhuần, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tìm kiếm