CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Vụ 5 VKSND tối cao: 5 năm liền đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ 14/01/2022

Vừa qua, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

VKSND tối cao điều động công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ 12/01/2022

Ngày 11/01/2022, VKSND tối cao ban hành Thông báo số 20/TB-VKSTC về việc điều động công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ.

Vụ 6 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2022 11/01/2022

Ngày 11/01/2022, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Vụ 7, VKSND tối cao có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm 11/01/2022

Ngày 10/01/2022, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự VKSND tối cao (Vụ 7).

Báo Bảo vệ pháp luật đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ 11/01/2022

Ngày 10/01/2022, Báo Báo vệ pháp luật tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Văn phòng VKSND tối cao triển khai công tác năm 2022 10/01/2022

Ngày 10/01/2022, Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Vụ 1, VKSND tối cao triển khai công tác năm 2022 07/01/2022

Ngày 07/01/2022, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1) VKSND tối cao. Toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ 1 VKSND tối cao tham dự Hội nghị.

Vụ 13, VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021 07/01/2022

Ngày 07/01/2022, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) VKSND tối cao. Toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ 13 VKSND tối cao tham dự Hội nghị.

Vụ 14, VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ 07/01/2022

Ngày 07/01/2022, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Vụ 10 VKSND tối cao hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao 07/01/2022

Ngày 07/01/2022, Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.

Vụ 2, VKSND tối cao triển khai công tác năm 2022 06/01/2022

Ngày 06/01/2022, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2) VKSND tối cao. Toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ 2 VKSND tối cao tham dự Hội nghị.

Thanh tra VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 06/01/2022

Ngày 06/01/2022, Thanh tra VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Vụ 15, VKSND tối cao 03 năm liên tục đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ 06/01/2022

Ngày 06/01/2022, Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Vụ 12 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2022 06/01/2022

Ngày 06/01/2022, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp VKSND tối cao (Vụ 12).

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao tháng 01/2022 06/01/2022

Ngày 04/01/2022, Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức họp Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 01/2022. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì cuộc họp.

Tìm kiếm