CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chào mừng Kỷ niệm ngày Truyền thống của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ

18/10/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Tháng 10/2022, đánh dấu kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng 14/10, Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10, Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy 18/10 và 74 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng 16/10. Đây là những mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành và ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng trong sự nghiệp vĩ đại của cách mạng Việt Nam cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Ngày 18/10/2022, Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao tổ chức gặp mặt kỷ niệm các ngày Truyền thống của cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ, ôn lại truyền thống vẻ vang của các cơ quan này trong công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo Đảng uỷ VKSND tối cao qua các thời kỳ.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao; đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao; đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao; đồng chí Mai Văn Út, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính VKSND tối cao; đồng chí Phạm Thị Nhuần, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra chuyên trách Đảng uỷ VKSND tối cao, cùng các đồng chí công chức Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ là bộ phận không chỉ thực hiện các công việc giấy tờ, hành chính phục vụ cấp ủy mà còn có nhiều chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vừa giúp việc, tham mưu, vừa đôn đốc, kiểm tra, là “đầu mối” của công việc, được người đứng đầu cấp ủy ủy quyền “thừa lệnh” trong triển khai, giải quyết nhiều nội dung, công việc quan trọng... Các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ hoạt động theo các quy định của Đảng, quy chế của cấp ủy và phải đúng quy định của pháp luật. Về chức năng, các cơ quan này là cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ và thường trực cấp ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Điều này phản ánh rõ tính chất “đầu mối” của văn phòng trong cơ quan.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ nắm vững chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chủ động sáng tạo của các bộ phận chuyên môn và từng cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu trong công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy.

Quá trình giúp việc trực tiếp Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy, cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ được tiếp cận, được học tập tinh thần làm việc, phương pháp tư duy mang tính chiến lược, lề lối làm việc khoa học, phong cách điều hành vừa phát huy dân chủ, vừa bảo đảm kỷ cương của các đồng chí đứng đầu cấp ủy, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc cấp uỷ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, tận tụy, sáng tạo trong công việc, đoàn kết, không ngừng trưởng thành cả về phẩm chất và năng lực, chất lượng và hiệu quả công tác ngày càng cao.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ và đồng chí Tăng Ngọc Tuấn,
Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ đại diện Ban Thường vụ Đảng uỷ VKSND tối cao
tặng hoa chúc mừng các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Uỷ viên Ban cán sự đảng VKSND tối cao biểu dương, ghi nhận sự đóng góp tích cực của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ. Để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp uỷ trong thời gian tới, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn đề nghị các cơ quan này bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của cấp ủy, bảo đảm các hoạt động được tiến hành theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy chế đã ban hành.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ, đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ VKSND tối cao và các đơn vị thuộc VKSND tối cao… đã tới tặng hoa chúc mừng.

Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam
và thi hành án hình sự tặng hoa chúc mừng các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ
Cục Kế hoạch – Tài chính
 tặng hoa chúc mừng các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ

 

TL
Tìm kiếm