CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chúc mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

05/02/2018
Cỡ chữ:   Tương phản
Vừa qua, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng hoa chúc mừng Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)...

 

Vừa qua, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng hoa chúc mừng Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018).

Công đoàn VKSND tối cao chúc mừng Đảng ủy VKSND tối cao

Tại buổi gặp mặt, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tối cao ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng ta trong 88 năm qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi, đưa đất nước tiến lên, thực hiện tốt mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đoàn Thanh niên VKSND tối cao chúc mừng Đảng ủy VKSND tối cao

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Hoàng Thành Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tối cao chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong nhiều năm qua đã lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; chúc Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ và các đoàn thể cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Trường Giang

Tìm kiếm