CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội thảo trực tuyến “Hệ thống tư pháp Hoa Kỳ”

01/12/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 01/12/2021, VKSND tối cao phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo trực tuyến “Hệ thống tư pháp Hoa Kỳ”. Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao chủ trì Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến, nối từ điểm cầu VKSND tối cao Việt Nam đến điểm cầu tại Hoa Kỳ và một số điểm cầu trong Ngành. Tham dự Hội thảo tại điểm cầu VKSND tối cao có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao. Tại điểm cầu phía Hoa Kỳ có ông Thomas J. Donavan, Tổng chưởng lý của Vermont, Hoa Kỳ; ông Chris Toth, Giám đốc điều hành Hiệp hội Tổng chưởng lý quốc gia; ông Thomas Lyons, Giám đốc Cục phòng, chống ma túy và Thực thi pháp luật quốc tế…

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 VKSND tối cao cho biết, Việt Nam đang trong quá trình triển khai xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến 2045 và Chiến lược cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn này. VKSND Việt Nam, với tư cách là một thiết chế quan trọng trong tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam, vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của cải cách tư pháp; có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các nội dung liên quan đến đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND trong Chiến lược cải cách tư pháp.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 phát biểu tại Hội thảo

Qua tìm hiểu, nghiên cứu và quá trình hợp tác thời gian vừa qua, lãnh đạo VKSND tối cao nhận thấy Hoa Kỳ là một quốc gia phát triển, Bộ máy Nhà nước được tổ chức và hoạt động hiệu quả trong việc điều tra, truy tố tội phạm, đảm bảo sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật.

Vụ trưởng  Vụ 14 Hoàng Thị Quỳnh Chi mong muốn, trong bối cảnh thực hiện đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đại biểu của Cơ quan Chưởng lý Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quý báu về đổi mới tổ chức và hoạt động của Cơ quan Chưởng lý Hoa Kỳ (về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ với các cơ quan nhà nước khác) trong thực hiện cải cách tư pháp để phía VKSND Việt Nam nghiên cứu tham khảo.

Đại biểu tham dự Hội thảo tại các điểm cầu

Tại Hội thảo, đại diện VKSND Việt Nam và các cơ quan Hoa Kỳ đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi một số nội dung mà hai bên cùng quan tâm, như: Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng chưởng lý; vai trò của Tổng chưởng lý Tiểu bang và các Công tố viên; mối quan hệ giữa Công tố viên và Điều tra viên…

TL
Tìm kiếm