CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 4 và Vụ 13 Viện kiểm sát nhân dân tối cao

05/02/2018
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 05/2/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4) và Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) Viện kiểm sát nhân dân tối cao...

Ngày 05/2/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4) và Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn

trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho lãnh đạo cấp phòng Vụ 4,  Vụ 13

Dự và chủ trì buổi Lễ có đồng chí Trần Công Phàn, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ; tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức Vụ 4, Vụ 13 Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự buổi lễ.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn phát biểu giao nhiệm vụ

Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Văn Đàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao công bố Quyết định số 06/QĐ-VKSTC ngày 01/02/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Chí Dũng, Kiểm sát viên Trung cấp, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy các tỉnh phía Bắc (Phòng 2) Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4) Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Quyết định số 08/QĐ-VKSTC ngày 02/02/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoành Đạt, Phó Trưởng phòng giữ chức Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự thuộc Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2018.

 

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn nhấn mạnh sự quan tâm của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhằm kiện toàn tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ các đơn vị trong giai đoạn mới. Đồng chí Phó Viện trưởng tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng đợt này sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ Vụ 4, Vụ 13 Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, xứng đáng với sự quan tâm của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện và sự tín nhiệm của cán bộ, công chức trong đơn vị.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm đợt này, đồng chí Lê Chí Dũng phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện, Vụ Tổ chức cán bộ và sự ủng hộ của toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị. Trên cương vị mới các đồng chí hứa tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Quốc Hưng

Tìm kiếm