CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội

02/02/2018
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 02/02/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng và Trưởng phòng thuộc Viện 2, Viện 4 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (Viện cấp cao 1). Tiến sĩ Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì buổi lễ...

Ngày 02/02/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng và Trưởng phòng thuộc Viện 2, Viện 4 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (Viện cấp cao 1). Tiến sĩ Lê Hữu Thể,  Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì buổi lễ.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lê Hữu Thể

tặng hoa và trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Phạm Thị Minh Yến

Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ; tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Viện kiểm sát cấp cao 1 tham dự buổi lễ.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lê Hữu Thể phát biểu giao nhiệm vụ

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố Quyết định số 01/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Minh Yến, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc kinh doanh thương mại và lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/02/2018. 

Quyết định số 42/QĐ-VC1-TCCB và Quyết định số 43/QĐ-VC1-TCCB ngày 01/02/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Đỗ Quyên, Kiểm sát viên cao cấp giữ chức vụ Trưởng phòng kiểm sát việc giải quyết án phúc thẩm thuộc Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình (Viện 2); bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Nhiễm, Kiểm sát viên cao cấp giữ chức vụ Trưởng phòng kiểm sát việc giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc kinh doamh thương mại và lao động (Viện 4). Các Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/02/2018. 

Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội Nguyễn Quang Thành

tặng hoa và trao Quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí Lê Đỗ Quyên và Trần Văn Nhiễm

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm đợt này. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là vinh dự và trách nhiệm cao đối với các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ mới của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí sẽ cùng tập thể Lãnh đạo, cán bộ công chức Viện cấp cao 1 phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm đợt này, đồng chí  Phạm Thị Minh Yến phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tạo điều kiện trong thời gian qua. Trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng nghiên cứu, nâng cao trình độ, năng lực, phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Viện cấp cao 1 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quốc Hưng

Tìm kiếm