CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND tối cao tổ chức cuộc Họp chuyên viên liên ngành góp ý dự thảo Bộ chỉ tiêu, Biểu mẫu và Hướng dẫn biểu mẫu thống kê người dưới 18 tuổi phạm tội

15/07/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 15/7/2021, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) VKSND tối cao tổ chức cuộc Họp chuyên viên liên ngành góp ý dự thảo Bộ chỉ tiêu, Biểu mẫu và Hướng dẫn biểu mẫu thống kê người dưới 18 tuổi phạm tội trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Tham dự buổi họp có lãnh đạo Cục 2 VKSND tối cao và đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Nguyệt Quế, Phó Cục trưởng Cục 2 nhấn mạnh, sau khi Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/02/2013 “Hướng dẫn việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật” được ban hành và có hiệu lực, Cục 2 VKSND tối cao đã kịp thời tham mưu cho Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quyết định số 203/QĐ-VKSTC ngày 17/5/2013 kèm theo 3 Biểu mẫu và Hướng dẫn biểu mẫu (gồm 32 tiêu chí thống kê). Việc thực hiện Quyết định số 203/QĐ-VKSTC đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, là cơ sở để đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện về tình hình người chưa thành niên phạm tội qua các năm. Tuy nhiên, sau 8 năm thực hiện, việc thu thập, quản lý và sử dụng số liệu thống kê người chưa thành niên phạm tội trong ngành Kiểm sát nhân dân đã xuất hiện một số tồn tại, hạn chế, như các tiêu chí quan trọng để đánh giá chuyên sâu về điều kiện, nguyên nhân dẫn đến người chưa thành niên phạm tội chưa được thu thập và thống kê đầy đủ. Do vậy, việc tổ chức cuộc họp với sự tham gia góp ý của liên ngành tư pháp để sửa đổi Bộ chỉ tiêu, Biểu mẫu và Hướng dẫn biểu mẫu thống kê người dưới 18 tuổi phạm tội sẽ giúp cho việc thu thập dữ liệu, thông tin đầy đủ hơn.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng được nghe dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/02/2013 trong ngành Kiểm sát nhân dân và Báo cáo tiếp thu, giải trình sửa đổi Bộ chỉ tiêu, Biểu mẫu, Hướng dẫn biểu mẫu thống kê người dưới 18 tuổi phạm tội ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ-VKSTC ngày 17/5/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao. Sau đó, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá việc thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/02/2013 trong các ngành Kiểm sát, Tòa án, Công an; đồng thời góp ý đối với các tiêu chí mới sửa đổi, bổ sung của dự thảo 3 Biểu thống kê người dưới 18 tuổi phạm tội do Cục 2 VKSND tối cao xây dựng.

Thông qua cuộc họp, các đại biểu thống nhất cần kiến nghị với lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương gồm Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, VKSND tối cao cho phép tiến hành tổng kết việc thực hiện Thông tư liên tịch số 02/201302/2013/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/02/2013 và sửa đổi Thông tư liên tịch cho phù hợp với tình hình hiện nay. Đây cũng là cơ sở để các bộ, ngành Trung ương kịp thời đề xuất, tham mưu cho Nhà nước trong việc xây dựng và hoàn thiện, hoạch định chính sách pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, nhất là chính sách đấu tranh phòng chống người chưa thành niên phạm tội.

VC
Tìm kiếm