CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Vụ 1, VKSND tối cao triển khai công tác năm 2022

07/01/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 07/01/2022, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1) VKSND tối cao. Toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ 1 VKSND tối cao tham dự Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo Video clip báo cáo tóm tắt công tác năm 2021 của Vụ 1 VKSND tối cao, năm 2021, Vụ 1 đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ được giao. Đơn vị đã triển khai hiệu quả công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với các cục nghiệp vụ về an ninh tại Bộ Công an theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

Kịp thời ban hành các văn bản trả lời thỉnh thị của VKSND địa phương, đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn. Mối quan hệ với các cơ quan tư pháp cùng cấp tiếp tục được tăng cường; đơn vị đã làm tốt vai trò của Viện kiểm sát trong giao ban định kỳ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là phối hợp trong giải quyết các vụ việc về an ninh chính trị, vụ việc khác được dư luận xã hội quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Vụ trưởng Vụ 1 phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác của Vụ 1 đạt được trong năm 2021. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã và đang tiếp tục diễn biến phức tạp trong phạm vi cả nước nhưng tập thể Vụ 1 luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
trao Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân năm 2021 cho Vụ 1

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng đề nghị lãnh đạo Vụ 1 tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, gương mẫu, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực của đội ngũ công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị.

Nhất trí với chương trình, kế hoạch công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh năm 2022 của đơn vị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo đơn vị tiếp tục phối hợp tốt với các đơn vị liên quan nhằm quản lý chặt chẽ hơn tình hình an ninh chính trị trong phạm vi cả nước; thực hiện tốt công tác chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Đối với những vụ việc có tính chất chính trị nhạy cảm, đơn vị phối hợp với VKSND địa phương báo cáo VKSND tối cao và các cấp thẩm quyền để có chỉ đạo giải quyết kịp thời…

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân cho tập thể Vụ 1; Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho 01 đơn vị cấp phòng thuộc Vụ 1 VKSND tối cao.

TG
Tìm kiếm