CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Vụ 2 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

23/09/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 23/9/2022, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có đồng chí Lê Minh Long, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 2 VKSND tối cao; các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 2 VKSND tối cao: Phùng Đức Khiêm, Đỗ Văn Thắng, Đào Văn Cường, Phan Xuân Trường cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ 2 VKSND tối cao.

Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao dự Đại hội có đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao.

Đồng chí Lê Minh Long, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 2
phát biểu khai mạc Đại hội

Theo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Vụ 2 VKSND tối cao đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra. Về việc lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn, Chi bộ đã căn cứ vào Nghị quyết của Đảng ủy VKSND tối cao, Chỉ thị công tác hàng năm của Viện trưởng VKSND tối cao để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Qua đó, các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản được giao đều hoàn thành tốt, có nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc. Trong nhiệm kỳ không có trường hợp nào khởi tố, truy tố sau đó phải đình chỉ do không phạm tội hoặc Tòa án tuyên không phạm tội; bắt giữ xử lý hình sự luôn vượt chỉ tiêu đề ra; việc hướng dẫn, trả lời thỉnh thị của Viện kiểm sát địa phương kịp thời, có căn cứ, đúng pháp luật; nhiều vụ việc khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm được giải quyết dứt điểm.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên; tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật công vụ. Đặc biệt, Chi bộ đã tích cực tuyên truyền, giáo dục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phùng Đức Khiêm, Phó Vụ trưởng Vụ 2
phát biểu ý kiến tại Đại hội

Chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã kết nạp được 02 đảng viên mới; làm quy trình đề nghị và được bổ nhiệm 02 Phó Vụ trưởng, 02 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng; hoàn thành việc rà soát, đề nghị quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2031; đề nghị và được phê duyệt bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao 01 đồng chí Lãnh đạo Vụ.

Đại biểu tham dự Đại hội

Các mặt công tác đạt được kết quả nêu trên đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chi ủy, sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cố gắng, phối hợp chặt chẽ của tập thể Chi ủy, Lãnh đạo Vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện. 

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực
Đảng ủy VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Vụ 2 trong nhiệm kỳ vừa qua. Những kết quả trên đã khẳng định vai trò lãnh đạo, sự đoàn kết, thống nhất cao trong Chi ủy Chi bộ, Lãnh đạo Vụ và sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của các cán bộ, đảng viên trong đơn vị, tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo. 

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao đề nghị Chi bộ Vụ 2 tiếp tục tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đổi mới phương thức và biện pháp tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của đảng trong Chi bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; duy trì mối liên hệ thường xuyên giữa Chi uỷ với đảng viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng, từ đó có giải pháp giải quyết kịp thời. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Duy trì chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ, cấp ủy chuẩn bị nội dung sinh hoạt và phối hợp với tập thể Lãnh đạo đơn vị trong các vấn đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ và thực hiện chế độ chính sách trong đơn vị. Trong công tác kiểm tra, giám sát, Chi bộ Vụ 2 cần phát hiện kịp thời những biểu hiện tiêu cực để ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đồng thời phát hiện những nhân tố tích cực để nhân rộng.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao
 tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Chi bộ Vụ 2 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 - 2025

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Lê Minh Long, Vụ trưởng Vụ 2 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ 2 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022 - 2025.

HQ
Tìm kiếm