CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

21/07/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 21/7/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội và 11.661 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Toàn cảnh Hội nghị tại Hội trường Diên Hồng
(Ảnh: dangcongsan.vn)

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp; các đồng chí trong Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí thủ trưởng các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí báo cáo viên Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tại Hội trường Diên Hồng
(Ảnh: dangcongsan.vn)

Đại biểu ngành Kiểm sát nhân dân tham dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao; Đảng ủy, Chi ủy, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, đảng ủy viên; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Viện trưởng các đơn vị nghiệp vụ và tương đương thuộc VKSND cấp cao tại Hà Nội; đảng viên, công chức thuộc Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao; điểm cầu tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc gồm: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tại thành phố Hồ Chí Minh; VKSND cấp cao (tại Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh); Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phần gồm: Đảng uỷ, Chi uỷ, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị; các Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 21 – 22/7/2022. Trong buổi sáng ngày 21/7, các đại biểu được nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt chuyên đề: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Buổi chiều ngày 21/7, các đại biểu được nghe Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Trong buổi sáng ngày 22/7, các đại biểu được nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt chuyên đề: “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cùng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của  Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới. Qua đó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

HQ
Tìm kiếm