CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

03/03/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 01/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Theo đó, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi, tổ chức, cá nhân phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền. Ngoài ra, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như: Tước quyền sử dụng Chứng chỉ đào tạo về thụ tinh nhân tạo, kỹ thuật cấy truyền phôi giống vật nuôi có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi, Chứng chỉ đào tạo về thụ tinh nhân tạo, kỹ thuật cấy truyền phôi giống vật nuôi, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống vật nuôi đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung.

Hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có thể chịu mức phạt tiền lên tới 80 triệu đồng

Hành vi sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh nhằm mục đích kích thích sinh trưởng bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng đối với chăn nuôi nông hộ; từ 3 – 5 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ; phạt tiền 5 – 7 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa; đối với trang trại quy mô lớn, mức phạt là 7 – 10 triệu đồng.

Đặc biệt, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có thể chịu mức phạt tiền lên tới 80 triệu đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong chăn nuôi đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án.

Với những vi phạm quy định về sử dụng chất cấm, thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh trong chăn nuôi, ngoài mức tiền phạt như đã nêu thì biện pháp khắc phục hậu quả là buộc chuyển đổi mục đích sử dụng thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh, trường hợp không thể chuyển đổi được mục đích sử dụng thì buộc tiêu hủy; đồng thời, buộc tiêu hủy chất cấm và vật nuôi đã sử dụng chất cấm.

Phạt tiền tối đa 10 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về xử lý nước thải chăn nuôi

Hành vi vi phạm quy định về xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ; từ 3 – 5 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa; từ 5 – 7 triệu đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

Hành vi vi phạm quy định về xử lý nước thải chăn nuôi và khí thải từ hoạt động chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có thể bị xử phạt từ 3 – 10 triệu đồng tùy theo quy mô của từng trang trại chăn nuôi.

Với các hành vi vi phạm trên, các trang trại chăn nuôi bị buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/4/2021.

HQ
Tìm kiếm