CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Lãnh đạo VKSND tối cao chúc mừng các cơ quan báo chí trong Ngành nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

20/06/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo VKSND tối cao đến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí trong ngành Kiểm sát nhân dân: Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật và Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh; đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao và đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,
 Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao thay mặt Đảng uỷ tặng hoa chúc mừng
 Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao
Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
thay mặt Lãnh đạo VKSND tối cao
 tặng hoa chúc mừng Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao

Đến thăm, chúc mừng Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật và Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận kết quả công tác của các cơ quan báo chí của Ngành đạt được trong thời gian qua; đồng thời, gửi lời chúc đến toàn thể Lãnh đạo, Biên tập viên, Phóng viên, Cộng tác viên của các cơ quan báo chí trong Ngành sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,
 Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao thay mặt Đảng uỷ tặng hoa chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật
Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
thay mặt Lãnh đạo VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật

Lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo, thời gian tới, các cơ quan báo chí trong Ngành tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm; thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,
 Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao thay mặt Đảng uỷ tặng hoa chúc mừng Tạp chí Kiểm sát
Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
thay mặt Lãnh đạo VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng Tạp chí Kiểm sát

Cùng với đó, đổi mới cả về nội dung và hình thức các ấn phẩm báo chí, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của Ngành. Tập trung thông tin tuyên truyền kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quan điểm mới, quy định mới có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ngành; truyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, về thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp và kết quả các mặt công tác của Viện kiểm sát các cấp; cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Một số hình ảnh chúc mừng

Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao:

 

 

 

 

TG
Tìm kiếm