CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Hướng dẫn số 15/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2022

Công tác thi đua khen thưởng

Hướng dẫn

12/01/2022

2 Hướng dẫn số 11/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2022

Hình sự

Hướng dẫn

07/01/2022

3 Hướng dẫn số 07/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2022

Hình sự

Hướng dẫn

05/01/2022

4 Hướng dẫn số 03/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế năm 2022

Hình sự

Hướng dẫn

05/01/2022

5 Hướng dẫn số 06/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2022

Dân sự

Hướng dẫn

05/01/2022

6 Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2022

Hình sự

Hướng dẫn

05/01/2022

7 Chương trình số 01/CTr-VKSTC

Chương trình công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2022

Lĩnh vực khác

Chương trình

05/01/2022

8 Hướng dẫn số 16/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội

Hình sự

Hướng dẫn

04/01/2022

9 Thông tư số 119/2021/TT-BCA

Thông tư quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự

Hình sự

Thông tư

08/12/2021

10 Kế hoạch số 138/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức nghiệp vụ khác và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021

Lĩnh vực khác

Kế hoạch

29/11/2021