CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Quyết định số 233/QĐ-VKSCC

Ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, quản lý đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng VKSND tối cao

Lĩnh vực khác

Quyết định

13/09/2022

2 Quyết định số 214/QĐ-VKSTC

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tạp chí Kiểm sát

Lĩnh vực khác

Quyết định

25/08/2022

3 Kế hoạch số 93/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức Hội nghị "Rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự bị cấp giám đốc thẩm hủy để điều tra lại hoặc xét xử lại

Hình sự

Kế hoạch

28/06/2022

4 Quyết định số 60/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

28/06/2022

5 Thông báo số 747/TB-HĐTT

Thông báo điểm thi Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2021 và thủ tục phúc khảo

Lĩnh vực khác

Thông báo

15/06/2022

6 Kế hoạch số 81/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2022

Lĩnh vực khác

Kế hoạch

08/06/2022

7 Quyết định số 52/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Mua sắm ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022"

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

06/06/2022

8 Kế hoạch số 59/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2022

Lĩnh vực khác

Kế hoạch

03/06/2022

9 Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC

Hướng dẫn thực hiện chữ ký số, xác thực số liệu báo cáo thống kê gửi qua hệ thống truyền số liệu

Lĩnh vực khác

Hướng dẫn

01/06/2022

10 Công văn số 1862/VKSTC-V11

Tham gia ý kiến Dự thảo Quy định về quy trình, kỹ năng kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án

Dân sự

Công văn

30/05/2022