CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC

Hướng dẫn về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công tác thi đua khen thưởng

Hướng dẫn

14/06/2021

2 Chỉ thị số 05/CT-VKSTC

Chỉ thị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực khác

Chỉ thị

08/06/2021

3 Chỉ thị số 04/CT-VKSTC

Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan VKSND tối cao

Lĩnh vực khác

Chỉ thị

23/05/2021

4 Chỉ thị số 03/CT-VKSTC

Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực khác

Chỉ thị

17/05/2021

5 Thông tư số 01/VBHN-VKSTC

Thông tư về việc hợp nhất các Thông tư của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân

Công tác thi đua khen thưởng

Thông tư

17/05/2021

6 Quyết định số 41/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc điều chỉnh giám kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

12/05/2021

7 Quyết định số 161/QĐ-VKSTC

Quyết định ban hành Quy định về việc chuyển đổi vị trí công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực khác

Quyết định

28/04/2021

8 Quyết định số 36/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc ban hành "Quy định quy mô đầu tư xây dựng rụ sở làm việc VKSND các cấp"

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

26/04/2021

9 Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC

Hướng dẫn kiểm sát biên bản phiên tòa xét xử các vụ án hình sự

Hình sự

Hướng dẫn

22/04/2021

10 Kế hoạch số 42/KH-VKSTC

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021

Lĩnh vực khác

Kế hoạch

05/04/2021