CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

  • Danh sách Văn bản trong ngành Kiểm sát
STT Số hiệu Trích yếu nội dung Lĩnh vực Loại văn bản Ngày ban hành
1 Hướng dẫn số 11/HD-VKSTC

Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Hướng dẫn

18/01/2023

2 Quyết định số 03/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

13/01/2023

3 Định hướng số 09/HD-VKSTC

Định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2023

Lĩnh vực khác

Định hướng

13/01/2023

4 Hướng dẫn số 06/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội năm 2023

Hình sự

Hướng dẫn

05/01/2023

5 Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Công tác thi đua khen thưởng

Hướng dẫn

04/01/2023

6 Quyết định số 01/QĐ-VKSTC

Quyết định về việc uỷ quyền phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân

Kế hoạch, tài chính

Quyết định

03/01/2023

7 Hướng dẫn số 02/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2023

Hình sự

Hướng dẫn

03/01/2023

8 Hướng dẫn số 03/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2023

Tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Hướng dẫn

03/01/2023

9 Chương trình số 01/CTr-VKSTC

Chương trình công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2023

Lĩnh vực khác

Chương trình

03/01/2023

10 Hướng dẫn số 38/HD-VKSTC

Hướng dẫn công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2023

Lĩnh vực khác

Hướng dẫn

30/12/2022