CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

STT Câu hỏi Lĩnh vực Câu trả lời
1 Chia thừa kế quyền sử dụng đất Dân sự
2 Chia thừa kế Đất đai
3 Dân sự Dân sự
4 Bị can Hình sự
5 Hình sự Hình sự
6 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất Dân sự
7 Chia tài sản ly hôn Dân sự
8 Sử dụng Bằng tốt nghiệp giả Hình sự
9 Xóa án tích Các lĩnh vực khác
10 Chia tài sản chung trong hôn nhân Hôn nhân gia đình