CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đại hội Chi bộ Viện 4, Viện cấp cao 3 nhiệm kỳ 2022 – 2025: Vận dụng tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về làm việc “trách nhiệm và khoa học”

05/08/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 04/8/2022, Chi bộ Viện 4 thuộc VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3; đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3.
Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Viện 4 đã triển khai và tổ chức thực hiện nhiều chuyên đề xây dựng Đảng một cách thực chất, góp phần nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Trong đó đặc biệt phải kể đến là việc tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề “Khoa học và trách nhiệm - học Bác về “phong cách” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó khơi dậy tinh thần tự giác, sáng tạo trong mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Cấp ủy mới

Đại hội Chi bộ Viện 4 nhiệm kỳ 2022-2025 đã bầu ra Cấp ủy mới, được Đảng ủy Viện cấp cao 3 đánh giá cao về sự năng động và tinh thần đoàn kết. Đó là các đồng chí: Đặng Quốc Việt, Kiểm sát viên cao cấp giữ chức vụ Bí thư; Phạm Ba Duy, Kiểm sát viên cao cấp giữ chức vụ Phó Bí thư; Đinh Hữu Trí, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Chi Ủy viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 đề nghị Chi bộ Viện 4 triển khai ngay Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5 Khóa XIII “về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới hiện nay”. Đồng chí nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi Chi bộ 4 cần tập trung thực hiện, cụ thể: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới phương pháp lãnh đạo, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Các đảng viên phải có ý thức học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, lời thề khi vào Đảng và lời Bác Hồ dạy. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu Cấp ủy mới triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình Chi bộ 4 tốt: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Hoàng Ân – Viện cấp cao 3
Tìm kiếm