CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

HỘI THẢO VỀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CỦA VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH THAM GIA HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ TƯ PHÁP HÌNH SỰ XUYÊN QUỐC GIA

15/08/2017
Cỡ chữ:   Tương phản
Việt Nam là 1 thành viên trong hơn 160 quốc gia thành viên của Công ước Phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Hiện nay, trong xu hướng toàn cầu hóa, việc thông thương, kinh doanh và giao lưu văn hóa du lịch giữa các nước ngày càng phát triển thì tình hình tội phạm có yếu tố nước ngoài ngày càng tăng về số lượng và phức tạp hơn về tính chất và thủ đoạn phạm tội.Việc đấu tranh với các loại tội phạm này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam với nước ngoài...

 HỘI THẢO VỀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CỦA VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH THAM GIA HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ TƯ PHÁP HÌNH SỰ XUYÊN QUỐC GIA

 
Việt Nam là 1 thành viên trong hơn 160 quốc gia thành viên của Công ước Phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Hiện nay, trong xu hướng toàn cầu hóa, việc thông thương, kinh doanh và giao lưu văn hóa du lịch giữa các nước ngày càng phát triển thì tình hình tội phạm có yếu tố nước ngoài ngày càng tăng về số lượng và phức tạp hơn về tính chất và thủ đoạn phạm tội.Việc đấu tranh với các loại tội phạm này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam với nước ngoài.
Để nâng cao năng lực của  Việt Nam trong quá trình tham gia hợp tác về tư pháp hình sự xuyên quốc gia, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp cùng Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức Hội thảo về tăng cường năng lực của  Việt Nam trong quá trình tham gia hợp tác về tư pháp hình sự xuyên quốc gia trong 03 ngày từ ngày 7-9/8/2017 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia thuộc UNODC, các đại biểu của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ ngoại giao…
Chủ đề Hội thảo tập trung giới thiệu về khung pháp lý về hợp tác quốc tế bao gồm tương trợ tư pháp hình sự về dẫn độ, quy trình, điều kiện, thủ tục để thực hiện; việc sử dụng và vai trò của Tương trợ tư pháp về hình sự trong các vụ án liên quan đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; Chia sẻ những kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới …
Một số hình ảnh về hội thảo:
 
Mai Hương
Tìm kiếm