CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Khối thi đua số 3 VKSND tối cao ký kết Giao ước thi đua năm 2021

02/03/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 02/3/2021, Khối thi đua số 3 VKSND tối cao tổ chức Hội nghị phát động và ký kết Giao ước thi đua năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng, Trưởng phòng các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3 VKSND tối cao gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế và quản lý khoa học, Văn phòng, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Cục Kế hoạch – Tài chính, Thanh tra…

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Khối trưởng Khối thi đua số 3 VKSND tối cao khẳng định, tổ chức phong trào thi đua theo cụm, khối có ý nghĩa thiết thực; là điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua do Nhà nước, Ngành phát động. Đồng thời đề ra biện pháp nhằm tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đạt hiệu quả; từ đó phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, điển hình tiên tiến trong Khối thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị nói riêng và của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học, Khối phó Khối thi đua số 3 VKSND tối cao trình bày Kế hoạch hoạt động thi đua khen thưởng của Khối thi đua số 3 và thông qua dự thảo Giao ước thi đua của Khối năm 2021. Theo đó, hoạt động của Khối năm 2021 gồm những nội dung chính: Xây dựng kế hoạch, phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng, đăng ký thi đua năm 2021 của từng đơn vị trong Khối theo hướng dẫn của VKSND tối cao; sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng và 1 năm của Khối; tổ chức các hoạt động giao lưu trực tiếp, như hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu mô hình, các làm hay, các điển hình tiên tiến...

Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị

Dưới sự chứng kiến của Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm, lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3 VKSND tối cao đã thống nhất, ký kết Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối năm 2021. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua sát với nhiệm vụ chính trị được giao, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

Các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3 VKSND tối cao ký kết Giao ước thi đua năm 2021

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao việc phát động thi đua và ký Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối thi đua số 3; đồng thời nhấn mạnh, trên cơ sở Giao ước thi đua được ký kết, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3 chủ động nắm chắc tình hình, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; phát hiện, giới thiệu và nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời tuyên truyền về những tấm gương "người tốt, việc tốt"; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công tác…

TL
Tìm kiếm