CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Lễ ký các Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều BLTTHS năm 2015

29/11/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 29/11/2021, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, VKSND tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ ký các Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Lê Huy Vịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính và đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, VKSND tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thay mặt lãnh đạo liên ngành tham dự buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ngày 12/11/2021, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2021. Bên cạnh các nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đáp ứng yêu cầu của Hiệp định CPTPP thì Luật đã bổ sung trách nhiệm “kiểm tra, xác minh sơ bộ” tố giác, tin báo về tội phạm đối với Công an xã tương đương như Công an phường, thị trấn và bổ sung các căn cứ tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án với lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh.

Toàn cảnh buổi Lễ

Để tổ chức triển khai thi hành các quy định của Luật, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BNNPTNT-VKSNDTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, VKSND tối cao hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; VKSND tối cao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch quy định chi tiết việc áp dụng căn cứ tạm đình chỉ “vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh” theo điểm c khoản 1 Điều 229 và điểm d khoản 1 Điều 247 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao các bộ, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng các dự thảo Thông tư liên tịch trên đã có sự phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phối hợp với Bộ Công an trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật cũng như các mặt công tác khác, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, VKSND tối cao, Bộ Tài chính,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký các Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện
một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Tại buổi Lễ, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, VKSND tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông đã ký kết 02 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, gồm:

- Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BNNPTNT-VKSNDTC hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

- Thông tư liên tịch quy định chi tiết việc áp dụng căn cứ tạm đình chỉ “vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh”.

TG - TL
Tìm kiếm