CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Văn phòng VKSND tối cao triển khai công tác năm 2022

10/01/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 10/01/2022, Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
trao Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân cho lãnh đạo Văn phòng

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phúc Long, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao trình bày báo cáo tóm tắt công tác năm 2021. Theo Báo cáo, trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cùng số lượng công việc tăng nhiều, nhiều công việc mới, yêu cầu, áp lực cao nhưng Văn phòng đã khắc phục khó khăn, đổi mới trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; công chức, người lao động trong đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nên đã đạt những kết quả nổi bật, cụ thể là:

Đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Văn phòng quyết liệt, hiệu quả hơn; trách nhiệm của lãnh đạo, công chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được tăng cường. Tổ chức, bộ máy tiếp tục được kiện toàn và tăng cường bảo đảm phù hợp, đáp ứng với nhiệm vụ được giao; chú trọng tuyển dụng, điều động, sắp xếp, bố trí công chức, phù hợp với điều kiện biên chế, năng lực, sở trường công tác. Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất; quan hệ phối hợp với các đơn vị được tăng cường và hiệu quả.

Công tác tham mưu tổng hợp, quản lý án hình sự ngày càng hiệu quả, phục vụ tốt hơn công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKSND tối cao trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và hoạt động giám sát của Quốc hội, được lãnh đạo VKSND tối cao và Quốc hội thẩm định, ghi nhận và đánh giá cao. Công tác hành chính, lưu trữ, cơ yếu được tăng cường bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đáp ứng tốt hơn hoạt động nghiệp vụ của cơ quan VKSND tối cao và toàn Ngành.

Công tác hậu cần, quản trị tiếp tục có nhiều đổi mới, hiệu quả và thiết thực hơn; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án; quản lý hiệu quả, an toàn Trụ sở mới của VKSND tối cao. Công tác thường trực bảo vệ từng bước chuyên nghiệp, bảo đảm an ninh, an toàn Trụ sở VKSND tối cao; công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần bảo đảm sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động các đơn vị làm việc tại Trụ sở cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao
Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho các đơn vị thuộc Văn phòng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác của Văn phòng VKSND tối cao trong năm 2021. Đơn vị đã tham mưu tích cực giúp lãnh đạo VKSND tối cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan, cũng như quán triệt kịp thời chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác phòng, chống dịch đến toàn Ngành.

Chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu tập thể lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Văn phòng tiếp tục phát truy trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; công chức, người lao động Văn phòng luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tất cả các khâu công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của tập thể Văn phòng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu giúp lãnh đạo VKSND tối cao trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm khích lệ, tạo môi trường làm việc sôi nổi cho công chức, người lao động…

TL
Tìm kiếm