CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong  hoạt động của các thành viên tổ bay các hãng hàng không Việt Nam

23/06/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 20/6/2022, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động của các thành viên tổ bay các hãng hàng không Việt Nam.

Chỉ thị nêu rõ, nhằm tăng cường kỷ cương, hiệu quả và hiệu lực của công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chỉ thị các hãng hàng không Việt Nam chủ động bố trí các biện pháp phòng ngừa để hạn chế tối đa hành vi vi phạm về vận chuyển hàng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động của tổ bay. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lĩnh vực phụ trách trong triển khai các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không. Cụ thể: Tạm đình chỉ ngay công việc của nhân viên hàng không đang đảm nhiệm khi xảy ra hành vi vi phạm “Lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa”; không sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng đối với các trường hợp “Lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa”.

Bên cạnh đó, cần thông báo ngay về Cục Hàng không Việt Nam khi xảy ra vụ việc nhà chức trách nước ngoài kiểm tra thành viên tổ bay của hãng.

Đối với các cảng vụ hàng không, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị này tại các địa bàn do Cảng vụ phụ trách.

HQ
Tìm kiếm